nieuws

Vorige week nam Corbus deel aan de 34e e-iureconventie in Vilnius, Litouwen. Sinds 2010 is Corbus lid van e-iure, een wereldwijd netwerk van gerenommeerde onafhankelijke advocatenkantoren gespecialiseerd in ondernemingsrecht en verspreid over meer dan 20 landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Brazilië en de VS. De leden van...
Het koninklijk besluit van 11 juni 2015 verbiedt om officinale (vrije verkoop) of magistrale bereidingen af te leveren die tetrahydrocannabinolen (THC) bevatten. Doordat cannabidiol (CBD) verontreinigd kan zijn met een spoorhoeveelheid THC waren geneesmiddelen op basis van CBD tot voor kort volledig uit den boze. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen...
Het aantal tekens dat in de huidige stand van het recht in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming, is de laatste tijd aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke aanleiding hiertoe was de eerdere wijziging van de Merkenverordening en –richtlijn en de recente overname van deze wijzingen in het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom. Sindsdien...
Sommige producten die cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol bevatten vallen voortaan onder de regelgeving van toepassing op ‘andere soorten rooktabak’ De FOD financiën (douane & accijnzen) heeft recent besloten om ‘voor roken bestemde kruidenproducten’ die CBD en minder dan 0,2% THC bevatten, te belasten als ‘andere soorten rooktabak’. Zij beoogt voornamelijk de...
Belangrijkste wijzigingen nieuwe auteursrechtrichtlijn Nadat het Europees Parlement op 26 maart 2019 reeds in het voordeel van de nieuwe auteursrechtrichtlijn had gestemd, heeft op 15 april 2019 ook de Raad van de Europese Unie haar fiat gegeven. Daarmee heeft het voorstel van de Europese Commissie dat reeds dateert van 2016...
Wettelijke basis om misbruik van machtsverhoudingen tussen bedrijven aan te pakken Op 21 maart 2019 werd de “Wet tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft” goedgekeurd in het Parlement.Deze wet dient nog wel in het Belgisch Staatsblad te verschijnen,maar zal een...
Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd goedgekeurd op 28 februari 2019. Hieronder resumeren wij in bulletvorm de 3 belangrijkste data en de laatste wijzigingen. 1 mei 2019      o   Datum inwerkingtreding WVV      o   Nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, moeten aan de nieuwe...
Op 26 februari 2019 heeft de Kamercommissie Volksgezondheid het wetsvoorstel betreffende de oprichting van een cannabisbureau goedgekeurd. Dit cannabisbureau zal worden opgericht in de schoot van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en zal onder meer worden belast met: (i) het vergunnen van de gronden waarop de cannabisplant...
Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de privacy, en op de jongste witwas- en antidicriminatiewetten. Het reglement van plichtenleer telt dan 89 artikels, in plaats van de huidige 86. Het...
Een wet van 20 september 2018 harmoniseert de begrippen ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’. Door de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg op te heffen, draagt de wetgever bij tot het digitaal vriendelijk maken van de Belgische wetgeving. Europese verordening De elektronische handtekening wordt op Europees niveau...