nieuws

Nieuwe deontologie voor vastgoedmakelaars geldt vanaf 30 december

31
10
‘18

Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de privacy, en op de jongste witwas- en antidicriminatiewetten. Het reglement van plichtenleer telt dan 89 artikels, in plaats van de huidige 86. Het reglement wordt net als vroeger aangevuld met een aparte richtlijn over derdenrekeningen.
De grote inhoudelijke lijnen en de structuur van het reglement blijven behouden.

De huidige set van deontologische regels wordt opgeheven vanaf 30 december.
Dat is echter niet zo voor de deontologische richtlijn op de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de borgstelling. Die blijft voorlopig bestaan. En dit tot de verzekeringsbepalingen uit de ‘wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar’ uitwerking krijgen.

De bijgewerkte deontologische voorschriften zullen op tuchtrechtelijk vlak toegepast worden vanaf de 60e dag na de publicatie van de nieuwe deontologie in het Belgisch Staatsblad. Dat is dus vanaf 30 december 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, BS 31 oktober 2018.

Bron: Deontologische richtlijn betreffende de derdenrekening van de vastgoedmakelaar hebbende tot voorwerp de artikelen 2, 66 en 68 van de plichtenleer van het B.I.V., BS 31 oktober 2018.