N°02

Vennootschapsrecht

Services 2

Vanaf de oprichting van uw vennootschap, tijdens haar bestaan en bij haar einde: bij Corbus leveren we gespecialiseerde bijstand tijdens alle fasen van het vennootschapsleven, zowel voor kleine lokale vennootschappen als voor grote multinationale vennootschappen.

Onze diensten op het vlak van vennootschapsrecht:

  • Bijstand bij de oprichting van vennootschappen: bijstand bij de redactie van statuten en bij administratieve formaliteiten
  • Advisering bij overnames en participaties: due diligence verslagen, aandelentransacties, aandeelhoudersovereenkomsten, structurering van equity joint ventures
  • Bijstand bij conflicten tussen aandeelhouders en/of bestuurders
  • Corporate governance
  • Corporate housekeeping
  • Advisering bij herstructureringen: fusies, splitsingen, verkopen van bedrijfstakken, reorganisaties
  • Faillissementsbegeleiding: faillissementsaangiften, aansprakelijkheidsvorderingen, pauliaanse vorderingen
  • Begeleiding bij ontbinding en vereffening van vennootschappen.