N°05

Sociaal recht

Services 5
Het ‘human capital’ van een bedrijf wordt steeds belangrijker. Een conflict met een werknemer of de werknemersvertegenwoordigers kan de goede werking van een onderneming grondig verstoren. Evenwicht tussen de bescherming van de werknemer en de mogelijkheid van de werkgever om met de nodige flexibiliteit zijn economische activiteiten te ontplooien, is essentieel. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij ons terecht voor advies in de precontractuele fase, tijdens de tewerkstelling en bij de beëindiging ervan.

Onze diensten op het vlak van sociaal recht:

  • Individueel arbeidsrecht: redactie van specifieke clausules (concurrentiebeding, exclusiviteitsclausule, scholingsbeding, etc.), beëindiging van arbeidsovereenkomsten, begeleiding bij een ontslag om dringende reden, (internationale) bonusplannen maar ook meervoudige tewerkstelling (salary split etc.).
  • Collectief arbeidsrecht: de correcte ondersteuning bij de complexe praktijk van het sociaal overleg in het kader van een collectief ontslag of de sluiting van een (deel van de) onderneming. Maar ook bij Cao-onderhandelingen, vakbondsoverleg, een geschil binnen de Ondernemingsraad of een herstructurering, bieden wij (proactieve) ondersteuning.
  • Sociaal zekerheidsrecht en sociale inspectie: wij adviseren onze cliënten betreffende geschillen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of andere openbare instellingen, indien nodig met bijkomende ondersteuning van een strafrechtspecialist.
  • Internationale tewerkstelling: Het werken met buitenlandse werknemers of het tewerkstellen van werknemers in het buitenland brengt vaak uiteenlopende problemen met zich mee. Zowel op vlak van individueel arbeidsrecht als wat betreft de sociale zekerheidssituatie. Dit vraagt een grondige begeleiding die ervoor zorgt dat de werknemer in het buitenland zijn taken en verantwoordelijkheden zonder zorgen kan opnemen, of dat de buitenlandse werknemer hier – al dan niet in het kader van zijn meervoudige tewerkstelling – op een correcte manier zijn activiteiten kan ontplooien.