over ons

De “core business” van Corbus is “business law”. En dat is meteen waar Corbus voor staat. Ons team staat u en uw onderneming bij in ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht, omgevingsrecht en sociaal recht. Met praktisch advies en heldere overeenkomsten ondersteunen we u bij de ontwikkeling van uw activiteiten. Met bemiddeling en gerechtelijke procedures pakken we uw conflicten aan. Dat doen we voor een brede waaier aan economische sectoren, zowel lokaal als internationaal. Kortom, Corbus is dé juridische partner voor uw onderneming. Welkom op onze website.

The tabs are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the tabs.
The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.
The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.
The toggles are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the toggles.

expertises

N°01

Ondernemingsrecht

Bij uw onderneming komt ook op juridisch vlak heel wat kijken. Zowel complexe commerciële aangelegenheden waarvoor gespecialiseerde juridische bijstand nodig is als meer dagdagelijkse aangelegenheden die uw organisatie nodeloos belasten. Corbus kan bogen op een jarenlange ervaring in tal van leidinggevende sectoren (bvb. bank en verzekeringen, mode, ICT, topsport, vastgoedfranchise) en levert zo hands-on bijstand aangepast aan de noden van uw onderneming.

Ondernemingsrecht

N°01

Ondernemingsrecht

Bij uw onderneming komt ook op juridisch vlak heel wat kijken. Zowel complexe commerciële aangelegenheden waarvoor gespecialiseerde juridische bijstand nodig is als meer dagdagelijkse aangelegenheden die uw organisatie nodeloos belasten. Corbus kan bogen op een jarenlange ervaring in tal van leidinggevende sectoren (bvb. bank en verzekeringen, mode, ICT, topsport, vastgoedfranchise) en levert zo hands-on bijstand aangepast aan de noden van uw onderneming.

N°02

Vennootschapsrecht

Vanaf de oprichting van uw vennootschap, tijdens haar bestaan en bij haar einde: bij Corbus leveren we gespecialiseerde bijstand tijdens alle fasen van het vennootschapsleven, zowel voor kleine lokale vennootschappen als voor grote multinationale vennootschappen.

N°03

Vastgoedrecht

Corbus biedt gespecialiseerde juridische bijstand om uw vastgoed maximaal te valoriseren. Of het nu gaat om begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, om advisering omtrent appartementswetgeving of om verhuur van onroerend goed, bij Corbus bieden we u het advies dat u nodig heeft. Corbus staat al jaren enkele grote vastgoedmakelaardijnetwerken, gerenommeerde bouwbedrijven en projectontwikkelaars bij, en beschikt dus over alle nodige vastgoedexpertise.

N°04

Omgevingsrecht

De toenemende aandacht voor de bescherming van het leefmilieu heeft tot gevolg dat de nationale en Europese wetgeving voortdurend wijzigt en complexer wordt. Wij volgen deze wijzigingen nauw op, wat ons in staat stelt om u met up to date kennis van zaken praktisch advies te verstrekken. Verder begeleiden wij u graag bij uw overleg met de bevoegde milieu- en stedenbouwdiensten en -overheden, en voeren wij indien nodig de vereiste procedures voor de administratieve beroepsinstanties en rechtbanken.

N°05

Sociaal recht

Het ‘human capital’ van een bedrijf wordt steeds belangrijker. Een conflict met een werknemer of de werknemersvertegenwoordigers kan de goede werking van een onderneming grondig verstoren. Evenwicht tussen de bescherming van de werknemer en de mogelijkheid van de werkgever om met de nodige flexibiliteit zijn economische activiteiten te ontplooien, is essentieel. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij ons terecht voor advies in de precontractuele fase, tijdens de tewerkstelling en bij de beëindiging ervan.

het team

Pieter Buntinx

Pieter

Buntinx

Dirk

Huygens

Els

Desair

Ingo

Deswert

Wenzel

Tijs

Glenn

Fredrix

Anton

Buntinx

Gianni

Rylant

Valérie

De Bruyckere

Cesar

Dekeersmaeker

Caroline

De Bie

Tugba

Guney

Xeres

Van Den Langenbergh

Nathalie

Caluwaerts

Laura

van Royen

Greet

Rombouts

Join

us

nationaal en internationaal, binnen en buiten Europa

Voor juridische bijstand in andere vakgebieden werken we samen met specialisten terzake, zowel in binnen- en buitenland. Zo werken we voor verkeers-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht samen met mr. Sofie Naeyaert (Gent, Zuidstationstraat 21 – sofie.naeyaert@advocaat.be). Met 15 jaar ervaring, onder meer in dossiers voor openbare vervoersmaatschappijen en nutsbeheerders, beschikt Sofie over een uitgebreide expertise in deze materies.

Bent u echter op zoek naar juridisch advies voor activiteiten buiten België of hebt u een geschil in het buitenland? Door onze jarenlange ervaring hebben we goede en persoonlijke banden opgebouwd met middelgrote advocatenkantoren binnen en buiten Europa.

Zo is Corbus de Belgische partner binnen “e-iure”, een netwerk van ondernemingsgerichte advocatenkantoren in Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Binnen dit netwerk wordt actief samengewerkt en kennis gedeeld, om op die manier ook internationaal een echte meerwaarde te kunnen bieden.

nieuws

Artikel X.27 van het Wetboek Economisch Recht (hierna: “WER”) legt in het kader van een commerciële samenwerkingsovereenkomst een tweeledige precontractuele informatieverplichting op aan de rechtsverlener ten voordele van de rechtsverkrijger. Deze precontractuele informatieverplichting bestaat uit het precontractueel informatiedocument, met alle voorgeschreven vermeldingen, en het ontwerp van de commerciële samenwerkingsovereenkomst. Een...
Last week, Corbus attended the 40th ILFA E-Iure convention in Mexico. We were able to meet old friends and colleagues, and had the pleasure to welcome new members to the alliance (Hergüner in Turkey and Pierson Ferdinand in the United States). E-Iure comprises a network of independent law firms from...
Geografische aanduidingen zijn intellectuele eigendomsrechten die bescherming bieden voor specifieke producten die een intrinsieke link hebben met hun productiegebied. Bekende voorbeelden van zo’n geografische aanduidingen zijn Champagne en Prosciutto di Parma. Hoewel de EU reeds lange tijd bescherming biedt voor geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken, levensmiddelen en andere landbouwproducten...
Zoals u in onze posts van de voorbije maanden hebt kunnen lezen, heeft Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ons verbintenissenrecht gemoderniseerd en vernieuwd. Een van die nieuwigheden is een regeling over zgn. “onrechtmatige bedingen” in het algemeen contractenrecht (artikel 5:52 BW). Omdat er in de B2B-en de B2C-verhoudingen reeds...
Els Desair, Ingo Deswert, Wout Van de Venster en Kathleen Smet, voorheen actief onder Just Business Law, versterken vanaf heden het team van Corbus.   “Met de expertise van Els, Wout en Ingo, en met de ondersteuning van Kathleen, willen we ons vernieuwingstraject, dat we vorig jaar in september hebben...
Op 1 januari 2023 is het nieuwe boek 5 van het burgerlijk wetboek in werking getreden. In eerdere posts berichtten we u reeds over een aantal nieuwigheden die boek 5 invoert. Wat nu met uw overeenkomst van voor 1 januari 2023 die vandaag blijft doorlopen? En wat als u na...
Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat op 1 januari 2023 in werking zal treden, herneemt en bevestigt de principes van de contractsvrijheid (het staat iedereen vrij om al dan niet een contract te sluiten en om zijn medecontractant te kiezen, zonder de redenen van zijn keuze te moeten...
Een dubbele noviteit ingevoerd door het nieuwe Boek 5 van het BW betreft enerzijds de codificering van de buitengerechtelijke ontbinding en anderzijds de invoering van de zgn. anticipatory breach. Rechtsleer en rechtspraak aanvaarden reeds geruime tijd dat een schuldeiser een overeenkomst buitengerechtelijk, d.i. zonder voorafgaande tussenkomst van de rechtbank, kan...

contact

Wij kijken uit naar uw commentaren, vragen en feedback. Of u nu op zoek bent naar concrete, juridische ondersteuning of gewoon meer informatie wil over onze diensten, wij zijn er voor u.

Lange Klarenstraat 22
2000 Antwerpen
België

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Wij verwijzen graag naar ons informatiedocument, naar onze algemene voorwaarden en naar onze privacybeleid, waarin u gedetailleerde informatie over onze dienstverlening en ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens vindt en de transparante afspraken die wij standaard hanteren.