over ons

Corbus verwijst naar ‘core business’ en ‘business law’. Recht en ondernemingsrecht in het bijzonder zijn onze passie, een pragmatische en oplossingsgerichte houding is onze aanpak. Ons doel is duidelijk: we zoeken oplossingen die u en uw onderneming of organisatie echt versterken. We vertrekken hierbij steeds vanuit uw oogpunt en behoeften, en investeren graag in een langetermijn-samenwerking zodat we weten wat voor u echt belangrijk is. Corbus wil dé referentie worden in haar lokale markt, als integere juridische partner van de ondernemer en ondernemende instelling. Vanzelfsprekend kunnen ook niet-ondernemers in de economische betekenis met hun juridische vragen bij ons terecht, onder meer bij onze afdelingen vastgoedrecht en sociaal recht. Van advies tot geschil, in klare en heldere taal. Zo maakt Corbus voor u het verschil.
Corbus verwijst naar ‘core business’ en ‘business law’. Recht en ondernemingsrecht in het bijzonder zijn onze passie, een pragmatische en oplossingsgerichte houding is onze aanpak. Ons doel is duidelijk: we zoeken oplossingen die u en uw onderneming of organisatie echt versterken. We vertrekken hierbij steeds vanuit uw oogpunt en behoeften, en investeren graag in een langetermijn-samenwerking zodat we weten wat voor u echt belangrijk is. Corbus wil dé referentie worden in haar lokale markt, als integere juridische partner van de ondernemer en ondernemende instelling. Vanzelfsprekend kunnen ook niet-ondernemers in de economische betekenis met hun juridische vragen bij ons terecht, onder meer bij onze afdelingen vastgoedrecht en sociaal recht. Van advies tot geschil, in klare en heldere taal. Zo maakt Corbus voor u het verschil.
Aan goede communicatie en correcte afspraken hechten we veel belang. Wellicht nog meer dan bij andere dienstverlenende beroepen is de dienstverlening van een advocaat in veel gevallen maatwerk, waarbij wederzijds vertrouwen en een goede culturele fit bepalend zijn. Wij verwijzen graag naar ons informatiedocument en naar onze algemene voorwaarden, waarin u gedetailleerde informatie over onze dienstverlening vindt en de afspraken die we standaard hanteren.
We bieden onze cliënten transparante formules aan waarbij ze kunnen kiezen voor de klassieke formule op basis van gepresteerde tijdseenheden. Daarnaast kunnen zij ook opteren voor een vaste vergoeding, die in onderling overleg wordt vastgelegd. Die vaste vergoeding kan betrekking hebben op een bepaald project, maar kan evengoed gelden voor de dagdagelijkse juridische ondersteuning, het hele jaar door: geen extra kosten, geen facturatie voor een kort telefonisch overleg, maar transparant en eenvoudig. De voordelen van een in-house counsel, maar dan vrijer en flexibeler.

rechtsgebieden

Ondernemingsrecht Antwerpen

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onze COReBUSiness. Als ondernemende advocaten denken we graag met u mee, zodat we u snel een oplossing kunnen aanbieden. Zo kan u focussen op ondernemen, zonder zorgen.
Ondernemingsrecht Antwerpen

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onze COReBUSiness. Als ondernemende advocaten denken we graag met u mee, zodat we u snel een oplossing kunnen aanbieden. Zo kan u focussen op ondernemen, zonder zorgen.
Voor onderneming, overheid en particulier

Vastgoed en administratief recht

Als onderneming, overheid of particulier wordt u regelmatig geconfronteerd met vastgoed en administratief recht, ook als u dat soms liever niet verkiest. Corbus kan bogen op een jarenlange ervaring in vastgoed en administratief recht. Zo is Corbus al jaren de vertrouwde raadsman van de grootste makelaarsfranchise in België, en van een aantal gerenommeerde bouwbedrijven en projectontwikkelaars.
ICT recht Antwerpen

ICT, internet en gegevensbescherming

ICT-ontwikkelingen, vooral op het internet, roepen dagelijks nieuwe juridische vragen op. Het wettelijk kader is hieraan immers niet aangepast. Corbus kan u de weg wijzen in de digitale wereld, of u nu een startup bent of een gevestigde onderneming. We staan u efficiënt bij, zodat u alle kansen kunt benutten.
Bescherming hoeft niet duur of omslachtig te zijn

Intellectuele eigendom en mediarecht

De waarde van veel ondernemingen zit in hun intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken, tekeningen en modellen, octrooien,…) en dus in hun niet-tastbare activa. Nochtans aarzelen veel Belgische ondernemers om een octrooi of merkbescherming aan te vragen, omdat ze – ten onrechte- denken dat de bescherming van intellectuele eigendom omslachtig of duur is. Corbus helpt u graag de economische waarde van uw handelsnaam, logo, product, slogan… veilig te stellen.
Voor werkgevers en werknemers

Arbeid en sociale zekerheid

Het individuele arbeidsrecht regelt de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers, terwijl het collectieve arbeidsrecht de verhouding tussen werknemersorganen en werkgevers omvat. Voor beide rechtsdomeinen kunt u bij Corbus terecht voor advies en procedures.
Bemiddeling of mediation: volwaardige alternatieve conflictoplossing

Bemiddeling

Een juridische procedure is niet altijd de beste optie voor u en uw organisatie. Mediation (bemiddeling) focust op het herstellen van de communicatie en het vrijwaren van de (handels)relatie. Uniek is dat de beslissing bij de partijen zelf ligt, omdat mediation gebaseerd is op vrijwillige en vertrouwelijke gesprekken onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar. Corbus streeft bij mediation altijd naar een duurzame en snelle oplossing.

het team

Partner

Pieter

Buntinx

Partner

Dirk

Huygens

Partner

Wenzel

Tijs

Partner

Glenn

Fredrix

Partner

Anton

Buntinx

Advocaat

Katia

Willems

Advocaat

Gianni

Rylant

Advocaat

Dries

Verschueren

Advocaat

Marta

Zyla

Advocaat

Cesar

Dekeersmaeker

Administratie

Nadine

Huysmans

Administratie

Nathalie

Caluwaerts

Boekhouding

Greet

Rombouts

Join

us

nationaal en internationaal; binnen en buiten Europa

Voor juridische bijstand in andere vakgebieden werken we samen met specialisten terzake, zowel in binnen- en buitenland. Zo werken we voor verkeers-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht samen met mr. Sofie Naeyaert (Gent, Zuidstationstraat 21 – sofie.naeyaert@advocaat.be). Met 15 jaar ervaring, onder meer in dossiers voor openbare vervoersmaatschappijen en nutsbeheerders, beschikt Sofie over een uitgebreide expertise in deze materies.

Bent u echter op zoek naar juridisch advies voor activiteiten buiten België of hebt u een geschil in het buitenland? Door onze jarenlange ervaring hebben we goede en persoonlijke banden opgebouwd met middelgrote advocatenkantoren binnen en buiten Europa.

Zo is Corbus de Belgische partner binnen “e-iure”, een netwerk van ondernemingsgerichte advocatenkantoren in Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Binnen dit netwerk wordt actief samengewerkt en kennis gedeeld, om op die manier ook internationaal een echte meerwaarde te kunnen bieden.

nieuws

Met artikel 5:74 van het Burgerlijk Wetboek ‘verandering van omstandigheden’ heeft de Belgische wetgever – in navolging van onze buurlanden (zie bv. art. 1195 C. civ. fr.; art. 313 BGB; art. 6: 258 NBW) – de imprevisieleer wettelijk verankerd. De invoering van de imprevisieleer is de meest opmerkelijke wijziging in het nieuwe boek...
Op 1 januari 2023 is het nieuwe boek 5 van het burgerlijk wetboek in werking getreden. In eerdere posts berichtten we u reeds over een aantal nieuwigheden die boek 5 invoert. Wat nu met uw overeenkomst van voor 1 januari 2023 die vandaag blijft doorlopen? En wat als u na...
Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat op 1 januari 2023 in werking zal treden, herneemt en bevestigt de principes van de contractsvrijheid (het staat iedereen vrij om al dan niet een contract te sluiten en om zijn medecontractant te kiezen, zonder de redenen van zijn keuze te moeten...
Een dubbele noviteit ingevoerd door het nieuwe Boek 5 van het BW betreft enerzijds de codificering van de buitengerechtelijke ontbinding en anderzijds de invoering van de zgn. anticipatory breach. Rechtsleer en rechtspraak aanvaarden reeds geruime tijd dat een schuldeiser een overeenkomst buitengerechtelijk, d.i. zonder voorafgaande tussenkomst van de rechtbank, kan...
Battle of the forms – over conflicten tussen algemene voorwaarden en de oplossing in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek Algemene voorwaarden – de kleine lettertjes – worden dagelijks in het economisch verkeer gebruikt, zowel voor de verkoop van goederen en diensten, als voor de aankoop ervan. Vaak liggen tegenstrijdige...
We verwelkomen met veel enthousiasme Glenn, Katia, Gianni, Nadine en Nathalie en wensen hen veel succes binnen het team van Corbus. Met de komst van deze toppers versterken we onze basis op een aantal belangrijke domeinen binnen het ondernemingsrecht, zoals IP/ICT- en distributierecht. Onze pragmatische en oplossingsgerichte aanpak blijft centraal. Het hele Corbus-team...
Bij wet van 20 december 2020 werd een wijziging doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV) om te voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering op afstand, zowel in vennootschappen als in de VZW en IVZW, ook wanneer de statuten hier niets...
Dit verbod kan evenwel worden gerechtvaardigd door het doel de volksgezondheid te beschermen, maar mag niet verder gaan dan nodig is om dit doel te bereiken Het Europese Hof van Justitie komt in een belangrijk arrest tot de conclusie dat een rechtmatig geproduceerd Cannabidiol (CBD) extract niet als een “verdovend...

contact

Wij kijken uit naar uw commentaren, vragen en feedback. Of u nu op zoek bent naar concrete, juridische ondersteuning of gewoon meer informatie wil over onze diensten, wij zijn er voor u.

Lange Klarenstraat 22
2000 Antwerpen
België

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Wij verwijzen graag naar ons informatiedocument, naar onze algemene voorwaarden en naar onze privacybeleid, waarin u gedetailleerde informatie over onze dienstverlening en ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens vindt en de transparante afspraken die wij standaard hanteren.