à propos de nous

Le nom Corbus réfère à ‘core business’ et à ‘business law’. Le droit est notre passion, en particulier le droit des affaires et notre approche est une attitude pragmatique et orientée à touvers des solutions.

Notre objectif est clair : nous recherchons des solutions qui vous renforcent réellement, vous et votre entreprise ou votre organisation. Nous partons à cet effet toujours de votre point de vue et de vos besoins et nous souhaitons investir dans une collaboration à long terme de sorte que nous sachions ce qui est important pour vous. Corbus souhaite devenir LA référence sur le marché local, en tant que partenaire juridique intègre de l’entrepreneur.

Il va de soi que nous sommes également à dispostion des particuliers / non-entrepreneurs entre autres avec nos départements en droit immobilier et en droit social.

Tant dans ses conseils que dans le suivi des litiges, Corbus fait la différence, en utilisant un langage clair et précis.

Domaines

Droit des affaires Anvers

Droit des affaires

Le droit des affaires est notre COReBUSiness. En tant qu’avocats entreprenants, nous réfléchissons avec vous pour pouvoir vous proposer rapidement une solution. Vous pouvez de la sorte vous concentrer sur votre entreprise, sans soucis.

l'équipe

Associé

Pieter

Buntinx

Associé

Dirk

Huygens

Associé

Wenzel

Tijs

Partner

Glenn

Fredrix

Associé

Anton

Buntinx

Avocat

Dries

Verschueren

Advocaat

Katia

Willems

Advocaat

Gianni

Rylant

Avocat

An-Sofie

Demesmaeker

Avocat

Marta

Zyla

Administration

Stephanie

Comptabilité

Greet

Rombouts

Administratie

Nadine

Huysmans

Administratie

Nathalie

Caluwaerts

Join

us

international: en Europe et hors Europe

Vous êtes à la recherche de conseils juridiques pour des activités hors Belgique ou vous êtes confronté à un litige à l’étranger? De par notre expérience de nombreuses années, nous avons acquis de bons liens personnels avec des cabinets d’avocats de taille moyenne en Europe et hors Europe. Corbus est de la sorte le partenaire Belge au sein de “e-iure”, un réseau de cabinets d’avocats actifs en Europe, aux Etats-Unis d’Amérique, en Amérique du Sud, en Inde et en Australie. Les cabinets d’avocats collaborent activement et partagent leurs connaissances au sein de ce réseau ; il est ainsi possible de proposer aux clients une véritable valeur ajoutée, également au niveau international.

actualités

We verwelkomen met veel enthousiasme Glenn, Katia, Gianni, Nadine en Nathalie en wensen hen veel succes binnen het team van Corbus. Met de komst van deze toppers versterken we onze basis op een aantal belangrijke domeinen binnen het ondernemingsrecht, zoals IP/ICT- en distributierecht. Onze pragmatische en oplossingsgerichte aanpak blijft centraal. Het hele Corbus-team...
Bij wet van 20 december 2020 werd een wijziging doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV) om te voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering op afstand, zowel in vennootschappen als in de VZW en IVZW, ook wanneer de statuten hier niets...
Dit verbod kan evenwel worden gerechtvaardigd door het doel de volksgezondheid te beschermen, maar mag niet verder gaan dan nodig is om dit doel te bereiken Het Europese Hof van Justitie komt in een belangrijk arrest tot de conclusie dat een rechtmatig geproduceerd Cannabidiol (CBD) extract niet als een “verdovend...
In zijn arrest van 28 mei 2020 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verjaringstermijn van één jaar voorzien in artikel 28 van de Handelshuurwet van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting, ongeacht of zij resulteren uit een weigering tot huurhernieuwing door de verhuurder, dan...
  Het auteursrecht is een van de belangrijkste vormen van intellectuele eigendom. Het beschermt een brede waaier aan creatieve uitingen, gaande van literatuur en beeldende kunst tot databanken en computercode. Daarenboven vereist het auteursrecht, in tegenstelling tot veel andere intellectuele rechten, geen voorafgaande formaliteiten, zoals een registratie. Dit maakt dat...
Corbus is het Belgische lid van het wereldwijde advocatennetwerk E-IURE.Andere leden zijn onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het VK, de VS, Brazilië, Ecuador, Mexico, Peru, etc.De leden van dit  netwerk werken actief samen en delen elkaars expertise, waardoor zij in staat zijn om hun cliënten op internationaal niveau een uitstekende...
Het gebeurt vaak dat een minderheidsaandeelhouder zich zorgen maakt over de richting die zijn vennootschap uitgaat, of over één of meerdere beslissingen die worden doorgevoerd. In deze blog gaan we nader in op de mogelijkheden die je hebt als minderheidsaandeelhouder om toch uw rechten een stem te geven. We brengen...
Het aanbod en de concurrentie op de kledingmarkt is groot. Assortimenten van verschillende aanbieders vertonen soms opmerkelijke gelijkenissen. De modesector is een van de grootste slachtoffers van namaak op de niet-digitale markt. Gelukkig zijn kledingontwerpen meer dan eens ook vatbaar voor intellectueelrechtelijke bescherming, zodat de rechthebbenden niet in de kou...

contact

Nous vous remercions de vos commentaires, questions et feed back. Si vous avez besoin d’assistance juridique ou si vous désirez obtenir plus d’informations concernant nos services, n’hésitez pas à nous contacter.

Lange Klarenstraat 22
2000 Antwerpen
Belgique

Conditions générales et politique de confidentialité

Dans notre document d’information, nos conditions générales et notre politique de confidentialité vous trouverez des renseignements plus détaillés concernant nos services et notre politique à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règlements transparents qui sont en principe d’application sur nos services.