Partner

Dirk

Huygens

Dirk Huygens is voornamelijk actief in het ondernemingsrecht. Hij spitst zich toe op vennootschapsrecht, fusies en overnames, herstructureringen en insolventie. Hij is stichtend lid en bestuurder bij de Belgian Corporate Finance Association (www.bcfa.eu), een netwerk van professionals actief in corporate finance en overnames.

Ook in het IP/ICT-recht verleent hij juridisch advies aan ondernemers. Hij is lid van de Nederlandse vereniging voor Informatietechnologie en Recht (www.nvvir.nl).

Dirk heeft, als erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en lid van VOBA en b-mediation, een gedegen ervaring opgebouwd als bemiddelaar in handelsgeschillen (commercial mediator).

Dirk wordt regelmatig aangesteld als arbiter in nationale en internationale arbitragedossiers. Hij is lid van Cepina en arbiter bij het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org).

Dirk Huygens

opleiding

 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
  Universiteit Antwerpen (UA) (2010-2011)
 • Grondig inzicht in boekhouden
  Belgische Kamer van Rekenplichtigen Antwerpen (2003)
 • Grondige gespecialiseerde studie ondernemingsrecht (Master of business law)
  Universiteit Antwerpen (UA) (1999)
 • Master in management
  Flemish Institute of Management: Vlekho Brussels (1991)
 • Master in de rechten
  Katholieke Universiteit Leuven (KUL) (1990)
  Faculté Notre Dame de la Paix Namur (FNDP) (1987)

expertise

 • Vennootschapsrecht, fusies en overnames
 • Herstructureringen, insolventierecht
 • IP/ICT
 • Commercieel recht

lidmaatschappen

 • Lid van Cepina (arbiter)
 • Arbiter Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org)
 • Arbiter en bemiddelaar VOBA (www.voba.be)
 • Stichtend lid Belgian Corporate Finance Associaton (www.bcfa.eu)
 • Lid Nederlandse vereniging voor Informatietechnologie en Recht (www.nvvir.nl)
 • Bemiddelaar b-Mediation
 • Lid Advocaten in beurs en financieel recht VZW
Pieter Buntinx

Pieter

Buntinx

Dirk

Huygens

Els

Desair

Ingo

Deswert

Wenzel

Tijs

Glenn

Fredrix

Anton

Buntinx

Gianni

Rylant

Cesar

Dekeersmaeker

Tugba

Guney

Caroline

De Bie

Xeres

Van Den Langenbergh

Nathalie

Caluwaerts

Kathleen

Smet

Greet

Rombouts

Join

us