Partner

Dirk

Huygens

Dirk Huygens is voornamelijk actief in het ondernemingsrecht. Hij spitst zich toe op vennootschapsrecht, fusies en overnames, herstructureringen en insolventie. Hij is stichtend lid en bestuurder bij de Belgian Corporate Finance Association (www.bcfa.eu), een netwerk van professionals actief in corporate finance en overnames.

Ook in het IP/ICT-recht verleent hij juridisch advies aan ondernemers. Hij is lid van de Nederlandse vereniging voor Informatietechnologie en Recht (www.nvvir.nl).

Dirk heeft, als erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en lid van VOBA en b-mediation, een gedegen ervaring opgebouwd als bemiddelaar in handelsgeschillen (commercial mediator).

Dirk wordt regelmatig aangesteld als arbiter in nationale en internationale arbitragedossiers. Hij is lid van Cepina en arbiter bij het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org).

opleiding

 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
  Universiteit Antwerpen (UA) (2010-2011)
 • Grondig inzicht in boekhouden
  Belgische Kamer van Rekenplichtigen Antwerpen (2003)
 • Grondige gespecialiseerde studie ondernemingsrecht (Master of business law)
  Universiteit Antwerpen (UA) (1999)
 • Master in management
  Flemish Institute of Management: Vlekho Brussels (1991)
 • Master in de rechten
  Katholieke Universiteit Leuven (KUL) (1990)
  Faculté Notre Dame de la Paix Namur (FNDP) (1987)

expertise

 • Vennootschapsrecht, fusies en overnames
 • Herstructureringen, insolventierecht
 • IP/ICT
 • Commercieel recht

lidmaatschappen

 • Lid van Cepina (arbiter)
 • Arbiter Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org)
 • Arbiter en bemiddelaar VOBA (www.voba.be)
 • Stichtend lid Belgian Corporate Finance Associaton (www.bcfa.eu)
 • Lid Nederlandse vereniging voor Informatietechnologie en Recht (www.nvvir.nl)
 • Bemiddelaar b-Mediation
 • Lid Advocaten in beurs en financieel recht VZW

Partner

Pieter

Buntinx

Partner

Dirk

Huygens

Partner

Wenzel

Tijs

Partner

Glenn

Fredrix

Partner

Anton

Buntinx

Advocaat

Katia

Willems

Advocaat

Gianni

Rylant

Advocaat

Dries

Verschueren

Advocaat

Marta

Zyla

Advocaat

Cesar

Dekeersmaeker

Administratie

Nadine

Huysmans

Administratie

Nathalie

Caluwaerts

Boekhouding

Greet

Rombouts

Join

us