N°01

Ondernemingsrecht

Services 3

Bij uw onderneming komt ook op juridisch vlak heel wat kijken. Zowel complexe commerciële aangelegenheden waarvoor gespecialiseerde juridische bijstand nodig is als meer dagdagelijkse aangelegenheden die uw organisatie nodeloos belasten. Corbus kan bogen op een jarenlange ervaring in tal van leidinggevende sectoren (bvb. bank en verzekeringen, mode, ICT, topsport, vastgoedfranchise) en levert zo hands-on bijstand aangepast aan de noden van uw onderneming.

Onze diensten op het vlak van ondernemingsrecht:

  • Distributierecht: distributieovereenkomsten, concessieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, commissionairsovereenkomsten;
  • Intellectuele eigendomsrechten en know-how: auteursrecht, softwarerecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht;
  • Markt- en handelspraktijken, zowel B2B als B2C: de juridische omkadering van webshops, optreden tegen slaafse nabootsing;
  • ICT-recht: softwareontwikkelingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, escrowovereenkomsten;
  • Portretrechten: sponsoringovereenkomsten, beheerovereenkomsten voor sociale media, o.m. voor bekende persoonlijkheden;
  • Bescherming van persoonsgegevens: bijstand bij GDPR-compliance;
  • Commerciële overeenkomsten: algemene voorwaarden, verkoopovereenkomsten (bvb. van handelszaken), dienstverleningsovereenkomsten (bvb. productieovereenkomsten, consultancy- en managementovereenkomsten), huurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten (bvb. non-equity joint ventures);
  • Financiële overeenkomsten: leasing, renting, lening, corporate finance, zakelijke zekerheden, garanties;
  • Invorderingsdossiers.