nieuws

Bij wet van 20 december 2020 werd een wijziging doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV) om te voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering op afstand, zowel in vennootschappen als in de VZW en IVZW, ook wanneer de statuten hier niets...
Dit verbod kan evenwel worden gerechtvaardigd door het doel de volksgezondheid te beschermen, maar mag niet verder gaan dan nodig is om dit doel te bereiken Het Europese Hof van Justitie komt in een belangrijk arrest tot de conclusie dat een rechtmatig geproduceerd Cannabidiol (CBD) extract niet als een “verdovend...
In zijn arrest van 28 mei 2020 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verjaringstermijn van één jaar voorzien in artikel 28 van de Handelshuurwet van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting, ongeacht of zij resulteren uit een weigering tot huurhernieuwing door de verhuurder, dan...
  Het auteursrecht is een van de belangrijkste vormen van intellectuele eigendom. Het beschermt een brede waaier aan creatieve uitingen, gaande van literatuur en beeldende kunst tot databanken en computercode. Daarenboven vereist het auteursrecht, in tegenstelling tot veel andere intellectuele rechten, geen voorafgaande formaliteiten, zoals een registratie. Dit maakt dat...
Corbus is het Belgische lid van het wereldwijde advocatennetwerk E-IURE.Andere leden zijn onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het VK, de VS, Brazilië, Ecuador, Mexico, Peru, etc.De leden van dit  netwerk werken actief samen en delen elkaars expertise, waardoor zij in staat zijn om hun cliënten op internationaal niveau een uitstekende...
Het gebeurt vaak dat een minderheidsaandeelhouder zich zorgen maakt over de richting die zijn vennootschap uitgaat, of over één of meerdere beslissingen die worden doorgevoerd. In deze blog gaan we nader in op de mogelijkheden die je hebt als minderheidsaandeelhouder om toch uw rechten een stem te geven. We brengen...
Het aanbod en de concurrentie op de kledingmarkt is groot. Assortimenten van verschillende aanbieders vertonen soms opmerkelijke gelijkenissen. De modesector is een van de grootste slachtoffers van namaak op de niet-digitale markt. Gelukkig zijn kledingontwerpen meer dan eens ook vatbaar voor intellectueelrechtelijke bescherming, zodat de rechthebbenden niet in de kou...
Nieuwe vennootschappen Voor nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht (neerlegging oprichtingsakte vanaf 1 mei 2019), is het duidelijk: het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (“WVV”) is onmiddellijk van kracht. Voor deze nieuwe vennootschappen wordt de kapitaalloze BV dé vennootschapsvorm bij uitstek. Bestaande vennootschappen Voor bestaande vennootschappen is...
Op Europees niveau worden voedingsmiddelen verrijkt met cannabidiol (CBD) gezien als nieuwe voedingsmiddelen (‘novel foods’) onder de voedingsmiddelenverordening (EG) 2015/2283. In januari 2019 heeft de Europese Commissie de catalogus van nieuwe voedingsmiddelen geactualiseerd. Sedertdien worden extracten van de cannabisplant (Cannabis sativa L.) en afgeleide producten die cannabinoïdes bevatten als ‘novel...
Corbus Advocaten en verschillende van haar advocaten, onder wie Pieter Buntinx, krijgen internationale erkenning en worden genoemd in de internationale ranking van ILP Abogados, een toonaangevend internationaal advocatenkantoor met verschillende afdelingen in Europa en Zuid-Amerika. Klik hier voor de volledige lijst.