Algemene voorwaarden

Wij doen er alles aan om aan onze cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken.

Wellicht nog meer dan bij andere dienstverlenende beroepen is de dienstverlening van een advocaat maatwerk. Geen enkele zaak is dezelfde.

Zulks vereist een voortdurende interactie en samenwerking tussen de advocaat en zijn cliënt, waarbij wederzijds vertrouwen van primordiaal belang is.

Wij vinden het essentieel om aan onze cliënten over alle aspecten van onze dienstverlening duidelijkheid te verschaffen. De zegswijze “goede afspraken maken goede vrienden” is ook in de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt een gouden regel.

In ons informatiedocument vindt u gegevens met betrekking tot onze dienstverlening, hoe u ons kunt contacteren, (het statuut van) onze advocaten, de orde van advocaten waar onze advocaten ingeschreven zijn, (de vindplaats van) de beroepsregels (deontologische regels) waar onze advocaten aan gebonden zijn, een opsomming van belangenrijke bepalingen in onze algemene voorwaarden, de vindplaats van andere taalversies en vroegere versies van onze algemene voorwaarden.

In onze algemene voorwaarden werden de meest essentiële regels m.b.t. de samenwerking tussen ons en onze cliënten vastgelegd. Hierin werd gezocht naar een goed evenwicht tussen de belangen van onze cliënten en onze belangen.

Over alle bedingen van deze algemene voorwaarden kan nog afzonderlijk worden onderhandeld. Zij gelden dan ook tenzij schriftelijk andere afspraken overeengekomen zouden zijn.

In onze privacy policy vindt u ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Voor ons informatiedocument, klik hier.
Voor onze actuele algemene voorwaarden, klik hier.
Voor onze actuele privacy policy, klik hier.
Andere taalversies (Frans en Engels) van ons actueel informatiedocument, onze actuele algemene voorwaarden en onze actuele privacy policy zijn beschikbaar als u de taal van deze webpagina bovenaan wijzigt.

Vorige versies van onze algemene voorwaarden:
Voor de algemene voorwaarden versie 2015, klik hier.
Voor de algemene voorwaarden versie 2016, klik hier.
Voor de algemene voorwaarden versie 1 januari 2019, klik hier.
Nog eerdere versies kunt u opvragen via e-mail.
Andere taalversies (Frans en Engels) van onze vorige algemene voorwaarden zijn beschikbaar als u de taal van deze webpagina wijzigt.