news

all news items

On 20 December 2020, an amendment was implemented into the Belgian Companies and Associations Code (hereinafter “BCAC”) in order to provide for the possibility to conduct an electronic (remote) general meeting, both in companies and in (international) non-profit organisations, even when the articles of association of such company or organisation...
This is the content of the news item.
Dit verbod kan evenwel worden gerechtvaardigd door het doel de volksgezondheid te beschermen, maar mag niet verder gaan dan nodig is om dit doel te bereiken Het Europese Hof van Justitie komt in een belangrijk arrest tot de conclusie dat een rechtmatig geproduceerd Cannabidiol (CBD) extract niet als een “verdovend...
In zijn arrest van 28 mei 2020 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verjaringstermijn van één jaar voorzien in artikel 28 van de Handelshuurwet van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting, ongeacht of zij resulteren uit een weigering tot huurhernieuwing door de verhuurder, dan...
  Het auteursrecht is een van de belangrijkste vormen van intellectuele eigendom. Het beschermt een brede waaier aan creatieve uitingen, gaande van literatuur en beeldende kunst tot databanken en computercode. Daarenboven vereist het auteursrecht, in tegenstelling tot veel andere intellectuele rechten, geen voorafgaande formaliteiten, zoals een registratie. Dit maakt dat...
Corbus is the Belgian member of the world-wide lawyer network E-IURE.Other members include Germany, France, the Netherlands, Spain, the UK, the USA, Brazil, Ecuador, Mexico, Peru etc.Partners in this network actively collaborate and share each other’s expertise, thereby ensuring that they are also able to offer excellent international services to...
Het gebeurt vaak dat een minderheidsaandeelhouder zich zorgen maakt over de richting die zijn vennootschap uitgaat, of over één of meerdere beslissingen die worden doorgevoerd. In deze blog gaan we nader in op de mogelijkheden die je hebt als minderheidsaandeelhouder om toch uw rechten een stem te geven. We brengen...
The ranges in the clothing market are vast and the competition is strong. Assortments from different suppliers and retailers sometimes show remarkable similarities. The fashion sector is one of the biggest victims of counterfeiting in the non-digital market. Fortunately, clothing designs are more than once susceptible to intellectual property protection,...
New companies For new companies that are established as from 1 May 2019 (deposit of the deed of incorporation as from 1 May 2019), it is clear that the new Code of Companies and Associations (“CCA”) will come into force immediately. For these new companies, the BV (limited liability company)...
At European level, consumable products enriched with cannabidiol (CBD) are considered novel foods under the Food Regulation (EC) 2015/2283. In January 2019, the European Commission updated the catalogue of novel foods. Since then, extracts from the cannabis plant (Cannabis sativa L.) and derivatives containing cannabinoids have been considered novel foods. ...