news

Last week Corbus participated in the 34th e-iure convention in Vilnius, Lithuania. Since 2010 Corbus has been a member of e-iure, a global network of well-established independent business law firms spread across more than 20 countries including Germany, France, the Netherlands, the United Kingdom, Spain, Brazil and the US. Partners...
The Royal Decree of 11 June 2015 prohibits the delivery of preparations containing tetrahydrocannabinolen (THC). Because cannabidiol (CBD) may be contaminated with a trace amount of THC, until recently CBD-based preparations were completely out of the question. The Federal Agency for Medicines and Health Products (FAMHP) now interprets, by means...
The number of signs which, in the current state of the law, is eligible for protection under trademark law has recently increased considerably. An important cause for this was the earlier amendment of the Trademark Regulation and Directive and also the recent incorporation of these amendments into the Benelux Treaty...
Certain products containing cannabidiolCertain products containing canabidiol (CBD) and tetrahydrocannabinol (THC) are now regulated and taxed as “other types of tobacco” The Belgian Federal Public Service Finance (Customs & Excise) has recently decided to tax “herbal products intended for smoking” that contain CBD and less than 0.2% THC as “other...
Belangrijkste wijzigingen nieuwe auteursrechtrichtlijn Nadat het Europees Parlement op 26 maart 2019 reeds in het voordeel van de nieuwe auteursrechtrichtlijn had gestemd, heeft op 15 april 2019 ook de Raad van de Europese Unie haar fiat gegeven. Daarmee heeft het voorstel van de Europese Commissie dat reeds dateert van 2016...
Wettelijke basis om misbruik van machtsverhoudingen tussen bedrijven aan te pakken Op 21 maart 2019 werd de “Wet tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft” goedgekeurd in het Parlement.Deze wet dient nog wel in het Belgisch Staatsblad te verschijnen,maar zal een...
Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd goedgekeurd op 28 februari 2019. Hieronder resumeren wij in bulletvorm de 3 belangrijkste data en de laatste wijzigingen. 1 mei 2019      o   Datum inwerkingtreding WVV      o   Nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, moeten aan de nieuwe...
On 26 February 2019, the parliamentary committee on health approved a bill concerning the establishment of a cannabis agency. This cannabis agency will be established within the framework of the FAMHP (Federal Agency for Medicines and Health Products) and will be charged with (i) authorizing the grounds on which the...
Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de privacy, en op de jongste witwas- en antidicriminatiewetten. Het reglement van plichtenleer telt dan 89 artikels, in plaats van de huidige 86. Het...
Een wet van 20 september 2018 harmoniseert de begrippen ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’. Door de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg op te heffen, draagt de wetgever bij tot het digitaal vriendelijk maken van de Belgische wetgeving. Europese verordening De elektronische handtekening wordt op Europees niveau...