nieuws

België zet een eerste stap richting de legalisatie van de teelt van medicinale cannabis

26
02
‘19

Op 26 februari 2019 heeft de Kamercommissie Volksgezondheid het wetsvoorstel betreffende de oprichting van een cannabisbureau goedgekeurd.

Dit cannabisbureau zal worden opgericht in de schoot van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en zal onder meer worden belast met: (i) het vergunnen van de gronden waarop de cannabisplant mag worden verbouwd; (ii) het vergunnen van de verbouwers; (iii) het aankopen en daadwerkelijk in bezit houden van de volledige cannabisoogst; (iv) alle activiteiten (monopolie) van invoer, uitvoer en groothandel.

Door de oprichting van dit cannabisbureau volgt België haar buurlanden die reeds actief zijn op de markt van de teelt van cannabis (bv. in Nederland en Duitsland).

Het wordt op deze wijze mogelijk gemaakt voor het FAGG om in België de teelt van cannabis te organiseren, zonder evenwel de markt reeds te liberaliseren voor het gebruik van cannabis als medicijn of met het oog op medicinale doeleinden.

Het FAGG heeft reeds laten weten dat ze na de oprichting van de cannabisbureau een openbare aanbesteding zal uitschrijven voor de kweek van een bepaalde hoeveelheid cannabis. Bepaalde telers krijgen dan een vergunning om op aangeduide plaatsen een bepaalde hoeveelheid cannabis te telen. Het cannabisbureau heeft vervolgens het monopolie op de handel en de in- en uitvoer van medicinale cannabis.

Tot op heden is de teelt van cannabis in België niet toegestaan, zelfs niet voor medische of wetenschappelijke doeleinden. De goedkeuring van dit wetsvoorstel is een eerste belangrijke stap in de goede richting. Weldra zullen bepaalde vergunde actoren op een legale wijze cannabis kunnen verbouwen.

In Kinrooi (Limburg) staat alvast een ambitieuze speler klaar om een kwekerij en onderzoekscentrum op te richten. Bedoeling is dat zij op grote schaal nieuwe soorten cannabis voor geneeskundig gebruik gaan ontwikkelen én produceren.

Door deze maatregel springt België op de kar van de steeds groter wordende markt inzake legale cannabisteelt.

 Update: op 28 maart 2019 heeft ook het parlement het wetsvoorstel betreffende de oprichting van een cannabisbureau goedgekeurd.

CORBUS ADVOCATEN specialiseert zich in alle facetten van de steeds groeiende markt inzake teelt en distributie van cannabis bedoeld voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met Anton Buntinx (anton.buntinx@corbus.be).