nieuws

Accijnstarieven op bepaalde producten die CBD en THC bevatten

23
05
‘19

Sommige producten die cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol bevatten vallen voortaan onder de regelgeving van toepassing op ‘andere soorten rooktabak’

De FOD financiën (douane & accijnzen) heeft recent besloten om ‘voor roken bestemde kruidenproducten’ die CBD en minder dan 0,2% THC bevatten, te belasten als ‘andere soorten rooktabak’. Zij beoogt voornamelijk de producten die in de zogenaamde cannabisshops worden verkocht. Deze cannabisshops schieten doorheen het land als paddenstoelen uit de grond.

Het betreft producten op basis van planten, kruiden of fruit (in voorkomend geval gedroogde hennepbloemen) die CBD en een zeker gehalte aan THC bevatten maar geen tabak, en die geconsumeerd kunnen worden via een proces van verbranding. Te denken valt bv. aan gedroogde hennepbloemen die tegenwoordig vaak als potpourri worden verkocht. Producten op basis van cannabis die niet bestemd zijn om te worden gerookt (denk bijvoorbeeld aan oliën, voedingssupplementen, levensmiddelen, cosmetische producten) worden niet als ‘andere soorten rooktabak’ beschouwd. Voor deze producten moet echter steeds een derogatie worden aangevraagd.  

Niet alleen worden deze producten die gerookt kunnen worden nu als ‘andere soorten rooktabak’ belast; de verpakkingen voor deze producten moeten ook voldoen aan alle voorschriften voorzien in de accijnswetgeving voor ‘andere soorten rooktabak’. Dit houdt o.m. in dat deze verpakkingen voorzien moeten zijn van een fiscaal kenteken.

Ook moeten deze verpakkingen voldoen aan de regels betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten. Dit houdt onder meer in dat de verpakkingen van deze producten een gezondheidswaarschuwing moeten bevatten. Bovendien moeten de fabrikanten en de invoerders van deze producten een lijst van alle ingrediënten, met hun hoeveelheden, die voor de productie van deze producten worden gebruikt, per merk en type, bezorgen aan het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zij moeten deze instantie tevens op de hoogte brengen van iedere wijziging van het product die een impact heeft op de verstrekte informatie.

Merk op dat producten met een THC-gehalte gelijk aan of hoger dan 0,2% steeds verboden zijn.

Op 28 maart 2019 heeft het parlement het wetsvoorstel betreffende de oprichting van een cannabisbureau goedgekeurd. Middels de oprichting van dit cannabisbureau wordt het mogelijk gemaakt om in België de teelt van cannabis te organiseren voor het gebruik van cannabis als medicijn of met het oog op medicinale doeleinden.

De effectieve oprichting van dit bureau zal nog even op zich laten wachten. De wetgever moet e.e.a. immers nog verder uitwerken.

De fiscus laat, zoals hiervoor aangetoond, echter niet op zich wachten en profiteert alvast mee van deze groeiende markt.

CORBUS ADVOCATEN specialiseert zich in alle facetten van de steeds groeiende markt inzake teelt en distributie van cannabis bedoeld voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met Anton Buntinx: (anton.buntinx@corbus.be).