nieuws

Vastgoedmakelaars kiezen nieuw beroepsinstituut

24
09
‘12

De vastgoedmakelaars kiezen op 5 december 2012 een nieuwe Nationale Raad, nieuwe Uitvoerende Kamers en dito Kamers van Beroep. Dat kondigt huidig BIV-voorzitter Luc Machon aan in een omzendbrief, die op 24 september in het Staatsblad verscheen. Erkende vastgoedmakelaars kunnen zich nog tot 5 november kandidaat stellen voor één van de vacatures.

De volgende mandaten zijn – per taalgroep – vacant:

 • voor de Nationale Raad: 9 plaatsen van werkend lid en 9 van plaatsvervanger;
 • voor de Uitvoerende Kamer: 3 plaatsen van werkend lid en 6 van plaatsvervanger;
 • voor de Kamer van Beroep: 2 plaatsen van werkend lid en 6 van plaatsvervanger.
 • Erkende vastgoedmakelaars die zich kandidaat willen stellen voor één van deze functies moeten bovenop de wettelijke voorwaarden ook nog aan de volgende vereisten voldoen:

 • Zij dienen het nodige engagement te bezitten.
 • Zij moeten verantwoordelijkheidsbesef hebben.
 • En zij dienen over voldoende tijd te beschikken.
 • Wettelijk gezien moeten de kandidaat-mandatarissen minstens 3 jaar ingeschreven zijn op het tableau, mogen zij geen zware tuchtstraf opgelopen hebben, moet hun kandidatuur ondersteund worden door ten minste 6 kiezers die tot dezelfde taalgroep behoren als de kandidaat, enz.

  De kandidaten bezorgen hun dossier tegen 5 november ten laatste aan de voorzitter van het Beroepsinstituut.

  Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars zal ten minste 15 dagen vóór de verkiezingen een stembrief met instructies toesturen aan alle erkende vastgoedmakelaars. Dus niet aan de stagiairs. En evenmin aan de makelaars die een schorsing opliepen.
  Wie geen stembrief kreeg, kan er nog altijd ééntje ophalen op de zetel van het BIV, en dit tot 5 dagen voor de verkiezingen.
  Stemmen is overigens niet verplicht.

  De Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars bestaat uit 18 effectieve leden en 18 plaatsvervangende leden. De Raad stelt onder meer de deontologische code en het stagereglement op. Daarnaast heeft het BIV een Nederlandstalige en een Franstalige Uitvoerende Kamer, die onder meer de aanvragen tot inschrijving bij het BIV behandelen. De beide Kamers van Beroep doen dan uitspraak over de beslissingen die in eerste aanleg werden genomen en over alle aanvragen tot eerherstel.

  Bron: Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.), BS 24 september 2012.

  Zie ook:
  ?Verkozen mandatarissen, 2009-2013?, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.