nieuws

Nog minder sociale bijdragen bij eerste aanwervingen

26
03
‘13

Potentiële werkgevers worden nog meer aangemoedigd om personeel in dienst te nemen. De vermindering op de sociale bijdragen die ze kunnen krijgen voor een eerste, tweede en derde werknemer, wordt versterkt.

Eerste werknemer

Voor een eerste werknemer kan de werkgever rekenen op een vermindering van de sociale bijdragen met 1.500 euro per kwartaal. En dit voor maximum vijf kwartalen. Voor vier kwartalen gaat er per kwartaal 1000 euro af van de sociale bijdragen. En 400 euro per kwartaal voor nog eens vier kwartalen.

De nieuwe regeling betekent een forse daling van de sociale bijdragen. De vermindering gaat van 8.200 euro naar 13.100 euro. Tot nu was er voor de eerste vijf kwartalen een daling met 1000 euro per kwartaal voorzien, en 400 euro voor acht kwartalen.

Tweede werknemer

Ook bij de aanwerving van een tweede werknemer verandert een en ander.

Voor vijf kwartalen kan de werkgever rekenen op een vermindering van sociale bijdragen van 1000 euro per kwartaal, voor acht kwartalen op 400 euro per kwartaal.

Ook hier zien we dus een versterkte daling. Het gaat van 5.200 euro naar 8.200 euro. Tot nu lag de RSZ-vermindering vast op 400 euro per kwartaal, en dit gedurende 13 kwartalen.

Derde werknemer

Geen vermindering meer van 400 euro per kwartaal – gedurende negen kwartalen – bij de aanwerving van een derde werknemer. Maar wel een vermindering van 1.000 euro per kwartaal gedurende vijf kwartalen, en van 400 euro per kwartaal gedurende vier kwartalen.

De vermindering van sociale bijdragen wordt ook hier dus versterkt: van 3.600 euro naar 6.600 euro.

Nog dit

Aan de andere regels verandert er niets. Deze doelgroepvermindering is op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen van het kwartaal dat de werkgever voor de eerste maal recht heeft op de vermindering. De vermindering is niet gebonden aan één bepaalde werknemer. De werkgever kan kiezen in welk kwartaal en voor welke werknemer hij de vermindering toepast.

Inwerkingtreding

De verhoogde vermindering geldt vanaf 1 oktober 2012. Dit betekent dat ze al toegepast kan worden vanaf het vierde kwartaal van 2012. Maar alleen voor nieuwe aanwervingen vanaf 1 oktober 2012.

Voor werknemers die al voor 1 oktober 2012 in dienst zijn, gelden de verhoogde voordelen pas vanaf 1 januari 2013. De werkgever zal voor het laatste kwartaal van 2012 nog de oude verminderingen moeten toepassen.

Bron: Koninklijk besluit van 4 maart 2013 tot wijziging van het artikel 16 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 26 maart 2013.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, art.?16