news

Artikel X.27 van het Wetboek Economisch Recht (hierna: “WER”) legt in het kader van een commerciële samenwerkingsovereenkomst een tweeledige precontractuele informatieverplichting op aan de rechtsverlener ten voordele van de rechtsverkrijger. Deze precontractuele informatieverplichting bestaat uit het precontractueel informatiedocument, met alle voorgeschreven vermeldingen, en het ontwerp van de commerciële samenwerkingsovereenkomst. Een...
Last week, Corbus attended the 40th ILFA E-Iure convention in Mexico. We were able to meet old friends and colleagues, and had the pleasure to welcome new members to the alliance (Hergüner in Turkey and Pierson Ferdinand in the United States). E-Iure comprises a network of independent law firms from...
Geografische aanduidingen zijn intellectuele eigendomsrechten die bescherming bieden voor specifieke producten die een intrinsieke link hebben met hun productiegebied. Bekende voorbeelden van zo’n geografische aanduidingen zijn Champagne en Prosciutto di Parma. Hoewel de EU reeds lange tijd bescherming biedt voor geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken, levensmiddelen en andere landbouwproducten...
Zoals u in onze posts van de voorbije maanden hebt kunnen lezen, heeft Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ons verbintenissenrecht gemoderniseerd en vernieuwd. Een van die nieuwigheden is een regeling over zgn. “onrechtmatige bedingen” in het algemeen contractenrecht (artikel 5:52 BW). Omdat er in de B2B-en de B2C-verhoudingen reeds...
Els Desair, Ingo Deswert, Wout Van de Venster en Kathleen Smet, voorheen actief onder Just Business Law, versterken vanaf heden het team van Corbus.   “Met de expertise van Els, Wout en Ingo, en met de ondersteuning van Kathleen, willen we ons vernieuwingstraject, dat we vorig jaar in september hebben...
Op 1 januari 2023 is het nieuwe boek 5 van het burgerlijk wetboek in werking getreden. In eerdere posts berichtten we u reeds over een aantal nieuwigheden die boek 5 invoert. Wat nu met uw overeenkomst van voor 1 januari 2023 die vandaag blijft doorlopen? En wat als u na...
Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat op 1 januari 2023 in werking zal treden, herneemt en bevestigt de principes van de contractsvrijheid (het staat iedereen vrij om al dan niet een contract te sluiten en om zijn medecontractant te kiezen, zonder de redenen van zijn keuze te moeten...
Een dubbele noviteit ingevoerd door het nieuwe Boek 5 van het BW betreft enerzijds de codificering van de buitengerechtelijke ontbinding en anderzijds de invoering van de zgn. anticipatory breach. Rechtsleer en rechtspraak aanvaarden reeds geruime tijd dat een schuldeiser een overeenkomst buitengerechtelijk, d.i. zonder voorafgaande tussenkomst van de rechtbank, kan...
Battle of the forms – over conflicten tussen algemene voorwaarden en de oplossing in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek Algemene voorwaarden – de kleine lettertjes – worden dagelijks in het economisch verkeer gebruikt, zowel voor de verkoop van goederen en diensten, als voor de aankoop ervan. Vaak liggen tegenstrijdige...
We verwelkomen met veel enthousiasme Glenn, Katia, Gianni, Nadine en Nathalie en wensen hen veel succes binnen het team van Corbus. Met de komst van deze toppers versterken we onze basis op een aantal belangrijke domeinen binnen het ondernemingsrecht, zoals IP/ICT- en distributierecht. Onze pragmatische en oplossingsgerichte aanpak blijft centraal. Het hele Corbus-team...