nieuws

Wijziging van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen en daarmee verband houdende wettelijke bepalingen

22
07
‘13

Met de Wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van ondernemingen – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2013 en grotendeels in werking tredend op 1 augustus 2013 – werden belangrijke correcties aangebracht aan de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen en aan daarmee verband houdende fiscale en sociale bepalingen.

Deze wijzigende wet heeft tot doel een aantal knelpunten in de bestaande wetgeving weg te werken.

 Lees hier een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen.