nieuws

Wettelijke basis voor ruil, hergroepering en splitsing van aandelen (art. 64 DB Financieel)

29
12
‘15

Het Wetboek van Vennootschappen bevat opnieuw een juridische basis voor de ruil en hergroepering van aandelen. De oude bepalingen zijn op 1 januari 2014 – bij vergissing- opgeheven door de inwerkingtreding van de wet van 14 december 2005 tot afschaffing van de effecten aan toonder. De procedure wordt nu hersteld en meteen ook van toepassing gemaakt op de splitsing van aandelen. Daarvoor ontbrak tot nog toe de nodige wettelijke basis.

Maar de manier van werken verandert dus niet. Aandelen ruilen, hergroeperen of splitsen gebeurt nog steeds volgens de voorwaarden bepaald in de statuten van een vennootschap. Bij gebrek aan statutaire bepalingen mogen ze door de algemene vergadering van aandeelhouders worden toegestaan volgens de voorwaarden voor het stemmen en het quorum vereist voor een wijziging van de statuten. De uitvoering ervan kan aan de raad van bestuur worden toevertrouwd.

Het nieuwe artikel 478 §3, ingevoerd via de Wet houdende diverse financiële bepalingen van 18 december 2015, is op 8 januari 2016 in werking getreden. Dat is 10 dagen na publicatie van de DB Financieel in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 29 december 2015. (art. 64 DB Financieel)

Zie ook
Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 6 februari 2006.