nieuws

Vlaamse waarborgregeling voor ondernemers wordt uitgebreid

08
01
‘13

Vlaanderen ontsnapt niet aan de financiële crisis. Vooral de afbetalingen van bestaande kredieten komen in het gedrang. Daarom versoepelt de Vlaamse overheid nu de bestaande waarborgregeling.

Een besluit van 9 november 2012 zorgt er namelijk voor dat de huidige economische situatie erkend wordt als een crisis in de zin van het Waarborgdecreet van 6 februari 2004. Het einde van die crisis zal bij mededeling van de regering worden vastgesteld.

Dit betekent dat financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten en andere verrichtingen die een overeenkomst verlengen waarvoor al een waarborg werd toegekend, ook onder de toepassing van de waarborg gebracht kunnen worden.

De regering verwijst daarbij naar verbintenissen van de kredietnemer die voortvloeien uit financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten of andere verrichtingen die deel uitmaken van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009. De verbintenissen kunnen dus onder de toepassing van een waarborg worden gebracht.

De uitgebreide waarborgregeling is van toepassing op de financieringsovereenkomsten, de leasingovereenkomsten of de andere verrichtingen die door de waarborghouder worden gesloten vanaf 8 januari 2013. Dat is de datum van de inwerkingtreding van het besluit van 9 november 2012.

Tot slot bevat het nieuwe besluit nog een overgangsregeling voor het moment waarop de uitgebreide waarborgregeling buiten werking zou treden. Het besluit van 9 november 2012 blijft namelijk van toepassing op bepaalde overeenkomsten, verrichtingen en verzoeken, op voorwaarde dat ze ten laatste 3 maanden nadat dit besluit buiten werking treedt, ondertekend of volledig ingediend zijn.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 betreffende erkenning van een financiële crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, 8 januari 2013

Zie ook:
Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 20 februari 2004 (Waarborgdecreet)