nieuws

Vermindering van verkooprecht voor 'plaats die vatbaar is voor bewoning' (art. 1, 3° en 16 Reparatiedecreet VCF)

14
08
‘15

Wie een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment geen andere woning bezit, moet geen verkooprechten – de vroegere registratierechten – betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) bevatte tot nu geen definitie van het begrip ‘bouwgrond’. Die wordt ingevoerd door het Reparatiedecreet.

Abattement

De VCF laat toe dat de belastbare grondslag voor verkoopovereenkomsten verminderd wordt met een abattement van 15.000 euro als het gaat om een zuivere aankoop van de volledige volle eigendom ‘van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed’. De codex stelt een ‘perceel grond dat stedenbouwkundig tot woningbouw is bestemd‘ gelijk met een ’tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed’.

In de toekomst heet zo’n ‘perceel grond dat stedenbouwkundig tot woningbouw is bestemd’, kortweg ‘bouwgrond’. En dat begrip wordt ruim gedefinieerd als:

 • een perceel grond dat stedenbouwkundig bestemd is voor woningbouw, of een onroerend goed dat ermee wordt gelijkgesteld; en
 • het geheel of gedeelte van een gebouw dat na uitvoering van werken (andere dan normale herstellings- of onderhoudswerken) kan dienen voor de huisvesting van een gezin of een persoon, met de eventuele aanhorigheden. In de memorie van toelichting heeft men het over ?een plaats die vatbaar is voor bewoning?.
 • Met andere woorden, gebouwen die op het moment van aankoop nog niet voldoen aan het begrip ‘woning’, worden door de fiscus behandeld als een bouwgrond, op het vlak van registratierechten. Die administratieve tolerantie krijgt nu een expliciete rechtsgrond in de VCF.

  Sinds 14 augustus

  Deze aanvulling geldt vanaf de dag van publicatie van het Reparatiedecreet op de VCF. Dat is vanaf 14 augustus 2015.

  Bron: Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (art. 1, 3°, 16 en 41 Reparatiedecreet VCF).

  Zie ook:
  Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.9.3.0.2, §1 VCF).