nieuws

Veel fiscaliteit en milieu in Vlaams Programmadecreet voor 2016 (PD 2016)

29
12
‘15

Exact 2 dagen vóór de start van het nieuwe jaar heeft de Vlaamse decreetgever zijn programmadecreet met de begrotingsregels voor 2016 gepubliceerd. Het decreet telt 135 artikels en bevat vooral fiscale en milieugebonden bepalingen. Met als uitschieters: de woonbonus én de vergroening van de verkeersbelasting.

De belangrijkste milieugebonden bepalingen hebben te maken met de:

 • afvalwaterheffing;
 • grondwaterheffing;
 • heffing op onvergunde lozingen; en
 • energiebelasting op de afnamepunten voor elektriciteit.
 • Op fiscaal vlak staan de volgende thema’s centraal:

 • woonbonus;
 • afgevlakte gezondheidsindex;
 • verdeelrecht; en
 • schenkbelasting.
 • De volgende items hebben zowel fiscale, als milieugebonden aspecten:

 • de vermindering van de onroerende voorheffing voor panden met een laag E-peil;
 • het Eurovignet;
 • de vergroening van de verkeersbelasting; en
 • de verdere vergroening van de belasting op de inverkeerstelling.
 • Het programmadecreet bevat daarnaast nog enkele relevante bepalingen op het vlak van de gezondheidszorg, en een wijziging van het decreet op het jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidies aan landelijk georganiseerde jeugdverenigingen betreft.

  Het decreet treedt in theorie in werking op 1 januari 2016. Maar de meeste artikels kregen een specifieke datum van inwerkingtreding mee. Die specifieke datum ligt ergens tussen het retroactieve 1 januari 2015, en het toekomstige 1 april 2016.
  Sommige bepalingen hebben trouwens maar tijdelijk uitwerking.

  In werking op: Diverse data.

  Bron: Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015 (PD 2016).