nieuws

Timing in retributiebericht FAVV opnieuw bijgestuurd

01
04
‘11

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) publiceerde in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2011 een erratum bij haar retributiebericht van 20 december 2010. Volgens de oorspronkelijke publicatie werden de geïndexeerde tarieven van de FAVV-retributies goedgekeurd op 20 december 2010. Het erratum maakte daar jammer genoeg ‘21 december 2011’ in plaats van ‘21 december 2010’ van. Die vergissing wordt nu rechtgezet met een tweede erratum.

Bron:Bericht van 21 december 2010 over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Erratum, BS 11 februari 2011

Zie ook:
Bericht van 20 december 2010 over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, BS 27 december 2010 ( retributies 2011 ); erratum BS 4 februari 2011