nieuws

Tegenstrijdigheid van belangen nieuwe wrakingsgrond (art. 79 Potpourri IV)

30
12
‘16

Iedere magistraat kan om een aantal limitatief opgesomde redenen gewraakt worden. De wetgever vult de lijst met wrakingsgronden nu aan. Voortaan is ’tegenstrijdigheid van belangen’ een uitdrukkelijke wrakingsgrond. Tot nu werd ’tegenstrijdigheid van belangen’ eigenlijk ook al als wrakingsgrond aanvaard, maar dan via de wrakingsgrond ‘wettige verdenking’. ‘Wettige verdenking’ laat toe om een rechter te wraken als er twijfel is over zijn onpartijdigheid. Met de expliciete aanduiding van ’tegenstrijdigheid van belangen’ als wrakingsgrond is er voortaan volledige duidelijkheid en moet er niet meer gewerkt worden via de wrakingsgrond ‘wettige verdenking’.

Diezelfde nieuwe wrakingsgrond geldt trouwens ook voor de gerechtsdeskundigen.

Artikel 79 van de wet van 25 december 2016 is in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron: Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 79 Potpourri IV)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 828 en 966)