nieuws

Strenge Belgische regels voor aankondiging van prijsverminderingen geschrapt (art. 7-9 en 47 DB WER)

30
10
‘15

Ons land schrapt zijn strenge regels voor de aankondiging van prijsverminderingen. In 2014 heeft het Hof van Justitie beslist dat zij in strijd zijn met de Europese Richtlijn op de oneerlijke handelspraktijken.

Aankondiging van prijsverminderingen

Tot nu was de aankondiging van prijsverminderingen in ons land strikt gereglementeerd.

Een onderneming kon alleen een prijsvermindering aankondigen wanneer de nieuwe prijs lager was dan de referentieprijs. De referentieprijs is de laagste prijs in de loop van de maand voor de eerste dag waarvoor de nieuwe prijs wordt aangekondigd. De onderneming moest bovendien de referentieprijs vermelden in de aankondiging van de prijsvermindering. Informatie geven waarmee de consument de referentieprijs onmiddellijk en makkelijk kon berekenen, mocht ook. Bovendien liet ons land de aankondiging van prijsverminderingen voor meer dan één maand of voor minder dan één dag in de meeste gevallen niet toe. Een gelijkaardige strenge regeling was er ook voor de aankondiging van prijsverminderingen bij solden.

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie heeft in 2014 beslist dat de aankondiging van prijsverminderingen een handelspraktijk is. Bijgevolg vallen dergelijke aankondigingen onder het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn 2005/29 van 11 mei 2005 over de oneerlijke handelspraktijken.

Aangezien de richtlijn de regels inzake oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen tegenover consumenten harmoniseert, mag ons land daar niet van afwijken. Ook al bieden de Belgische regels een hogere consumentenbescherming.

Afschaffing

Om in orde te zijn met de Europese regels schaft ons land nu de regels voor de aankondiging van prijsverminderingen af. Ook bij uitverkopen, solden of opruimingen.

Dat betekent niet dat de ondernemingen nu volledig vrij spel hebben bij de aankondiging van prijsverminderingen. Uiteraard moeten zij het verbod op oneerlijke handelspraktijken naleven. Zo is bv. misleiding over de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend verboden. Net als misleiding over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

Ook bij vrije beroepen

Voor de beoefenaars van een vrij beroep golden dezelfde strenge regels voor het aankondigen van prijsverminderingen. Ook die worden geschrapt.

Inwerkingtreding

De art. 7 tot 9 en 47 van de wet van 26 oktober 2015 treden in werking op 9 november 2015.

Bron: Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015 (art. 7-9 en 47 DB WER)

Zie ook:
Wetboek van economisch recht (opgeheven art. VI.18-VI.21, VI.23, §4 en VI.26, §§ 2 en 3, XIV.10 – XIV.13)
Wetboek van economisch recht (art. VI.92 e.v.)