nieuws

Start-up plan zet in op nieuwe ondernemingen

28
08
‘15

Start-up plan zet in op nieuwe ondernemingen

KMO’s zijn het essentiële bestanddeel van de Belgische economie. Om startende kmo’s te steunen, heeft het parlement recent een ‘Start-up plan’ goedgekeurd waardoor zij minder loonkosten dienen te betalen en makkelijker fondsen moeten kunnen verwerven.

De voorgestelde maatregelen zijn expliciet gericht op micro-ondernemingen en kmo’s.

Een KMO is een vennootschap waarvan het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar niet meer dan 100 bedraagt en die op geconsolideerde basis aan minstens twee van volgende drie voorwaarden beantwoordt:

 • De balanstotaal is kleiner dan EUR 3.650.000,-
 • De omzet, exclusief BTW, bedraagt minder dan EUR 7.300.000,-
 • Het gemiddeld personeelsbestand bedraagt minder dan 50,-
 • Bij een micro-onderneming worden deze voorwaarden verlaagd naar:

 • Een balanstotaal kleiner dan EUR 350.000,-
 • Omzet lager dan EUR 700.000,-
 • Gemiddeld personeelsbestand lager dan 10.
 • Tax shelter voor start-ups 

  Het zal fiscaal interessanter worden om te investeren in het kapitaal van jonge ondernemingen. Er wordt een belastingsvermindering in de personenbelasting toegekend, welke 45% bedraagt van het in aanmerking te nemen bedrag indien wordt geïnvesteerd in een start-up micro-onderneming en 30% wanneer geïnvesteerd wordt in een start-up kmo. Deze investering moet in geld gedaan worden. Een belegger kan maximum EUR 100.000,- per jaar via deze regeling investeren. Een vennootschap kan tijdens haar bestaan maximum EUR 250.000,- ophalen via deze regeling. De vennootschap moet minder dan 4 jaar oud zijn, doch opgericht zijn na 1 januari 2013.

  De investeerder is verplicht zijn aandelen minstens 4 jaar aan te houden. Wanneer vrijwillig eerder uitgestapt wordt, zal het fiscale voordeel moeten worden terugbetaald in verhouding met het aantal maanden tussen de uittreding en het vierde jaar.

  Een belegger kan een maximale participatie van 30% in het kapitaal verkrijgen door gebruik te maken van deze regeling.

   Een kapitaalsinbreng door de bedrijfsleider komt niet in aanmerking voor deze belastingsvermindering, maar investeringen door werknemers wel.

  Deze investering kan zowel rechtstreeks worden gedaan, als via een startersfonds als via equity crowdfunding.

  Vrijstelling roerende voorheffing bij credit crowdfunding 

  Deze maatregel heeft betrekking op leningen waarvoor een jaarlijkse intrest wordt toegekend. De intresten die betrekking hebben op de eerste schijf van EUR 15.000,- die over een periode van vier jaar via nieuwe leningen worden uitgeleend, worden vrijgesteld van belastingen. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling dienen deze leningen een minimale looptijd van 4 jaar te hebben, mag de onderneming nog geen 48 maanden bestaan en moet zij tussenkomst van een crowdfundingplatform afgesloten zijn met een natuurlijke persoon in het kader van het beheer van diens privévermogen.

  Lagere loonkost voor jonge ondernemers

  Daarnaast zullen start-ups die jonger zijn dan 4 jaar een gedeelte van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet moet overmaken. Deze vrijstelling bedraagt 20% bij mirco-ondernemingen en 10% bij kmo’s.

  Ook Corbus zet in op jonge ondernemingen

  Jonge ondernemingen worden geconfronteerd met een verscheidenheid aan juridische vraagstukken. De afgelopen jaren heeft Corbus een ruime expertise opgebouwd in het bijstaan van Start-ups.

  Bovendien is Corbus erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille, waardoor u een subsidie van de Vlaamse overheid kan verkrijgen en tot 50% van de kosten kan recupereren.

  Auteur: Dennis Wollants – Advocaat