nieuws

Richtsnoeren voor autorisatieaanvraag onder Reach nog niet definitief

03
04
‘11

Op 28 januari 2011 publiceerde de Europese Commissie Nederlandstalige ‘Richtsnoeren’ voor het opstellen van een autorisatiedossier volgens de Reach-reglementering. Nu blijkt echter dat die richtsnoeren nog niet definitief zijn en dat de gepubliceerde tekst nog maar een ontwerpversie is.
Volgens een rectificatierichtlijn, die in het Publicatieblad van 10 februari 2011 verscheen, zijn de richtsnoeren nog maar ‘Ontwerprichtsnoeren’ en zal de definitieve tekst uitsluitend op de website van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) gepubliceerd worden. We mogen er echter van uitgaan dat de definitieve versie in grote mate zal overeenstemmen met de eerder gepubliceerde ontwerptekst.
De ontwerprichtsnoeren voor een autorisatieaanvraag richten zich tot de fabrikanten, importeurs en professionele gebruikers van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) en tot derden die eventueel alternatieve producten of procédés kennen, die minder redenen geven tot bezorgdheid.

Bron:Rectificatie van de Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag, Pb.C. 10 februari 2011, afl. 41, 75.

Zie ook:
Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag, Pb.C. 28 januari 2011, afl. 28, 1-121.
Verordening 1907/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (…) (‘Reach’).