nieuws

Pas op voor de e-politie

11
09
‘15

Pas op voor de e-politie

Binnen afzienbare tijd zal de politie ook mogen “patrouilleren” op het internet. Politieagenten zullen dit ook anoniem mogen doen of in offline termen gesteld: de politie zal ook “in burger” mogen surveilleren op het wereldwijde web.

De Privacycommissie heeft groen licht gegeven aan de ministers van Justitie Koen GEENS en Binnenlandse Zaken Jan JAMBON voor hun voorontwerp van wet. De wet op het politieambt zal hiervoor gewijzigd worden in die zin dat de politie op het internet ook semipublieke plaatsen mogen bezoeken, bestuderen en er kopieën van maken, zelfs als daar registratie voor nodig is via bv. naam, e-mail, kredietkaart, …

Het opmerkelijke bij dit wetsvoorstel is dat politieagenten dit niet per se in eigen naam moeten doen. Zij mogen dus gebruik maken van een dekmantel. Dit mag natuurlijk vandaag ook al, maar dan moet de politie zich houden aan de strikte regels voor undercoverwerk en bijzondere opsporingsmethoden. Betekent dit dan dat de politie met de nieuwe wet alles zal mogen op het internet met het oog op opsporing van misdrijven? Uiteraard niet, want dat zou te ver gaan. In principe komt het er op neer dat het de politieagenten toegestaan wordt om zich op het internet te begeven (en al dan niet zich te registreren op bepaalde websites) om er een kijkje te nemen – net zoals een agent in burger mag patrouilleren in probleemwijken.

De privacycommissie ziet hier geen graten in, maar stelt toch wel grenzen. Zo zal de politie zelf geen strafbare feiten mogen plegen door openlijk een valse naam te gebruiken. Een fictieve identiteit is dan weer wel toegelaten, zolang deze maar niet provocerend is (bv. een identiteit die pedofielen kan lokken). Contacten leggen met mensen op sociale media zal ook niet mogen omdat er dan geen sprake meer is van patrouilleren maar eerder van infiltreren.

Tot slot mag een systematische observatie van bepaalde personen ook niet. Je ziet het, het is een subtiel evenwicht dat er gezocht zal moeten worden tussen enerzijds de bevoegdheden van de politie en anderzijds de bescherming van je privacy… Hoe dan ook, binnenkort zal de politie ook een oogje in het zeil houden op het internet.

Auteur: Alexander Schillebeeckx – Advocaat