nieuws

Opgelet bij verkeersovertredingen van personeel met firmawagens

04
05
‘16

Opgelet bij verkeersovertredingen van personeel met firmawagens

Indien uw onderneming firmawagens heeft die geregistreerd zijn op de firma, dan dient men extra voorzichtig te zijn bij verkeersovertredingen die personeelsleden of derden met dat voertuig begaan.

De natuurlijke persoon die de onderneming vertegenwoordigt, heeft immers de verplichting om de identiteit van de bestuurder, die de overtreding heeft begaan, mee te delen of, indien de identiteit niet gekend is, de identiteit van de persoon die gebruik maakte van het voertuig op het ogenblik van de overtreding.

De termijn om deze mededeling te doen, bedraagt slechts 15 dagen vanaf de vraag om de mededelingen te doen, die gevoegd wordt bij het proces-verbaal met de overtreding.

Diegene die de onderneming vertegenwoordigt is hiervoor persoonlijk aansprakelijk en indien de mededeling niet gedaan wordt of te laat gedaan wordt, riskeert hij/zij strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld te worden. Daarbij kan men zich niet verschuilen achter onwetendheid nu men geacht wordt zich zodanig te organiseren dat men ten allen tijde weet (en onthoudt) wie met welke wagen reed of wie een bepaalde firmawagen ter beschikking had.

De straffen die hierop staan zijn zeer hoog, nl. geldboeten van 1.200,00 EUR tot 24.000,00 EUR (!). Bovendien komt deze vermelding op het strafblad.

Extra aandacht zal vereist zijn omdat de correspondentie die de politiediensten versturen over boetes niet altijd heel duidelijk is en men zeer eenvoudig de verplichting tot mededelen van de identiteit van de bestuurder over het hoofd kan zien indien men deze documenten bekijkt.

Auteur: Mario Van Essche – Advocaat