nieuws

Ondernemers beter beschermd tegen reclameronselaars

07
09
‘11

De wetgever bindt de strijd aan met reclameronselaars. Er wordt een ruim geformuleerd verbod ingeschreven in de wet die de marktpraktijken en de consumentenbescherming regelt. Een geldboete tot 10.000 euro is de stok achter de deur.

Reclameronselaars

Reclameronselaars zijn voor ondernemers al jaren een doorn in het oog. En de komst van het internet heeft de verspreiding van hun commercieel waardeloze producten nog vergemakkelijkt.

Zo krijgen ondernemers vaak ongevraagd registratieformulieren voor een of andere gids in hun mailbox of brievenbus. Wie zo’n formulier terugstuurt om zijn bewust foutief ingevulde contactgegevens te wijzigen, ondertekent zonder het te weten een overeenkomst voor meerdere jaren! Sommige ronselaars halen zelfs logo’s van het internet en geven zich ten onrechte uit voor trademarkregister.

Om dergelijke praktijken een haalt toe te roepen, komt er nu een specifieke bepaling in de Wet marktpraktijken. Want de bestaande rechtsfiguren zoals de dwaling en de wanprestatie zijn in de praktijk ontoereikend gebleken. Bovendien zit de bestaande rechtspraak niet op één lijn.

Verbod

De Belgische wetgever haalde de mosterd in Oostenrijk. De nieuwe bepaling die nu op tafel ligt, introduceert een uitdrukkelijk wettelijk verbod.

Het is namelijk verboden voor een onderneming om adverteerders te werven om hen in gidsen, adressenbestanden, telefoonboeken of soortgelijke lijsten of bestanden op te nemen,

 • zonder ondubbelzinnig aan te geven dat deze werving een aanbod van overeenkomst tegen betaling uitmaakt, en
 • zonder in het vet en in het grootste lettertype dat in het document wordt gebruikt de duur van de overeenkomst en de hieraan verbonden prijs te vermelden.
 • De wetgever hanteert daarbij een zeer ruime omschrijving. Niet alleen de rechtstreekse werving maar ook de werving via een betalingsformulier, een bestelformulier, een factuur, een aanbod, algemene voorwaarden, een voorstel tot verbetering of elk ander soortgelijk document, vallen onder het verbod.

  Legitieme vormen van reclamewerving blijven buiten schot omdat ondubbelzinnig zal blijken dat het om een aanbod van een overeenkomst gaat. En aangezien het hier om B2B-relaties gaat, komen niet-commerciële initiatieven zoals vrijwilligersverenigingen die sponsors zoeken, niet in het gedrang.

  Een inbreuk op het ?verbod van oneerlijke marktpraktijken om adverteerders te werven’, wordt gekoppeld aan een geldboete van 250 tot 10.000 euro, te vermenigvuldigen met opdeciemen. De regels in verband met de vordering tot staking zijn van toepassing.

  In werking

  De wet van 23 juni 2011 die de nieuwe regeling invoert, treedt in werking op 17 september 2011. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  Bron: Wet van 23 juni 2011 tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars, BS 7 september 2011

  Zie ook:
  Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010 (Wet marktpraktijken)