nieuws

Nieuwe standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek

28
06
‘16

Vanaf 1 juli 2016 moet de bodemsaneringsdeskundige een nieuwe standaardprocedure voor het oriënterend bodemonderzoek volgen. 

De nieuwe versie van de standaardprocedure wijkt op enkele punten af van de versie september 2015.

Sommige aanpassingen zijn het gevolg van het gewijzigde Vlarebo. Een inrichting, waarvan de sluiting dateert van vóór 11 februari 1946, is geen risico-inrichting meer. En bij een kadastrale wijziging is een beperkte aanvulling bij het uitgevoerde oriënterende bodemonderzoek niet meer mogelijk. Dit moet opgenomen worden in een nieuw oriënterend bodemonderzoek.

Andere wijzigingen gaan onder meer over de kadastrale mutaties en de samenvoeging van percelen.

Er zijn ook wijzigingen bij het administratief oriënterend bodemonderzoek.

Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen kan u terecht op de website van de OVAM. De OVAM meldt trouwens dat alle rapporten die vanaf 1 augustus 2016 ingediend worden, moeten voldoen aan de nieuwe procedure.

Een bodemsaneringsdeskundige mag alleen van de standaardprocedures afwijken als hij kan aantonen dat hij met een andere methode minstens evenwaardige, of zelfs betere, informatie kan aanleveren. De Ovam laat ook afwijkingen toe per sector.

De nieuwe standaardprocedure treedt in werking op 1 juli 2016. Oriënterende bodemonderzoeken die voor 1 juli 2016 bij de OVAM zijn ingediend en pas daarna worden beoordeeld, worden nog getoetst aan de ‘oude’ procedure.

Bron: Vaststelling van standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, BS 28 juni 2016