nieuws

Niet elke witte frietsaus is mayonaise

10
06
‘16

Een kleintje met ?een gekruide saus verkregen door het emulgeren van één of meerdere voor consumptie bestemde plantaardige oliën in een vloeistoffase bestaande uit azijn, waarbij de olie-in-water-emulsie wordt geproduceerd door gebruik te maken van de dooier van eieren?.
Zo vraagt u vanaf nu een klein bakje friet met mayonaise. Want alleen frietsauzen die aan die lange omschrijving voldoen, mogen het label ?mayonaise? dragen.

Voor wie het nog niet wist: mayonaise is een beschermd product. Een koninklijk besluit van 26 mei 2016 wijzigt nu de wetgeving zodat ook minder vette sauzen het label van ‘mayonaise’ kunnen krijgen.

Tot nu stond in het ‘Mayonaise-KB’ dat échte mayonaise ten minste 80% vetstof moest bevatten, en dat is wel héél erg véél?
Mayonaise moest ook voor 7,5% uit eigeel bestaan, en ook dat percentage wordt verlaagd.

Volgens de nieuwe bepalingen mag het vetgehalte dalen tot 70%. Het ’technisch zuiver eigeelgehalte’ bedraagt minstens 5%; het eiwitgehalte bedraagt ten minste 20% van het aandeel aan eigeel.
Het KB voegt er ten overvloede aan toe dat het eigeel en eiwit afkomstig moeten zijn van kippeneieren?

Mayonaise met het opschrift ‘traditioneel‘ (of iets vergelijkbaars) bevat nog altijd ten minste 80% vet.

In werking:

  • 20 juni 2016.
  • Bron: Koninklijk besluit van 26 mei 2016 betreffende mayonaise, BS 10 juni 2016 (Mayonaise-KB).

    Zie ook:

  • Koninklijk besluit van 14 april 1995 betreffende de handel in mayonnaise en soortgelijke producten, BS 16 april 1955 (opgeheven Mayonnaise-KB).