nieuws

Nachtarbeid mogelijk voor e-commerce activiteiten

22
03
‘16

Nachtarbeid is voortaan mogelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die verbonden zijn aan de elektronische handel in ondernemingen van de distributiesector. De werknemers mogen er dus ’s nachts werken ‘voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt’.

Nachtarbeid

Nachtarbeid is in principe verboden. De Arbeidswet bepaalt dat werknemers geen nachtarbeid mogen verrichten. Onder nachtarbeid wordt verstaan de arbeid verricht tussen 20 en 6 uur.

Maar zoals bekend, zijn er heel wat afwijkingen. Zo mag nachtarbeid bijvoorbeeld worden verricht voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt. Denk bijvoorbeeld aan hotels, motels en restaurants.

Bovendien kan een KB nachtarbeid toestaan in sommige bedrijfstakken, ondernemingen of beroepen, of voor het uitvoeren van sommige werken. Dat is wat nu gebeurt voor ‘het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel‘.

E-commerce

Let wel, het gaat hier enkel om e-commerce in ondernemingen die vallen onder:

 • het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311); en
 • het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312).
 • De betrokken paritaire comités hebben daarover op 14 januari 2016 een advies gegeven.

  In die ondernemingen mogen werknemers ’s nachts worden tewerkgesteld voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel, voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt. Het is aan de werkgever om dit aan te tonen.

  Sectorale cao’s

  De werkgever die voor de e-commerce activiteiten een ?arbeidsregeling met nachtprestaties? wenst in te voeren, moet de wettelijke procedure naleven die opgenomen is in de Arbeidswet.
  Er is sprake van een arbeidsregeling met nachtprestaties wanneer de regeling voorziet in prestaties tussen 24 en 5 uur. De procedure bestaat uit 2 delen: een voorafgaande raadpleging en informatie enerzijds, en de eigenlijke instellingsprocedure anderzijds.

  In elk van de betrokken comités werd een sectorale cao gesloten waarin de wettelijke procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties voor deze activiteiten wordt omkaderd. De werkgever die zo’n arbeidsregeling met nachtprestaties wil invoeren, moet dus de wettelijke procedure en de bijkomende bepalingen van de sectorale cao die op hem van toepassing zijn, naleven.

  Draaiboek

  De sectorale kader-cao?s worden omschreven als een ‘draaiboek’ met basisprincipes die op ondernemingsvlak op maat worden ingevuld via een cao, of via een wijziging van het arbeidsreglement voor ondernemingen zonder syndicale delegatie.

  Op die manier ontstaat er een positieve dynamiek om bijkomende jobs in de e-commerce te realiseren. Het doel wordt omschreven als ‘de creatie van bijkomende volwaardige jobs in de e-commerce activiteiten in de ondernemingen’. De partijen engageren zich om op basis van deze principes op ondernemingsvlak tot overeenkomsten te komen die ‘de ontwikkeling van de e-commerce activiteiten mogelijk maken en om aldus zoveel mogelijk jobs te creëren’.

  Ondernemingen

  In toepassing van de Arbeidswet zullen op ondernemingsvlak volgende elementen onderhandeld worden:

 • het bepalen en oplijsten van de activiteiten en de functies;
 • de vorm van nachtarbeid die nodig is;
 • de contracten waarmee de personeelsleden worden tewerkgesteld, en hun arbeidsregime en uurrooster;
 • de omkadering van studentenarbeid.
 • De onderneming zal de ‘e-commerce jobs’ invullen door bijkomende aanwerving. Dat kan ook op basis van vrijwilligheid voor werknemers die al in dienst zijn.
  De bepalingen van de CAO nr. 46 over nachtarbeid zijn van toepassing, met inbegrip van de bepalingen over contracten voor onbepaalde duur. De toeslag voor nachtarbeid is minimaal gelijk aan de toeslag voorzien in de CAO nr. 49. Op ondernemingsvlak zijn bijkomende en andere compensaties mogelijk.
  Het sluiten van akkoorden in het kader van deze sectorale cao’s heeft op zich geen impact op de openingsuren en op de zondagsopeningen van de betrokken winkels. Er is in de cao’s ook sprake van de nodige opvolging en monitoring.

  In werking

  Het KB van 13 maart 2016 treedt in werking op 28 maart 2016. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  De cao’s van 14 januari 2016 zijn gesloten voor onbepaalde duur en treden in werking op 1 januari 2016.

  Bron: Koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren, BS 18 maart 2016

  Zie ook:
  ? Arbeidswet van 16 maart 1971, BS 30 maart 1971 (art. 35 ev.)
  ? Persbericht van de FOD Werkgelegenheid
  ? Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten
  ? Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten
  ? Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016 gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten
  ? Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten
  ? Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten