nieuws

Mediation - de weg naar een snelle en duurzame oplossing voor uw conflict

13
11
‘15

Mediation – de weg naar een snelle en duurzame oplossing voor uw conflict

Wanneer partijen te maken hebben met een conflict waardoor onder meer de communicatie verstoord is en het vertrouwen geschonden is kan men beroep doen op een erkend bemiddelaar of mediator. Deze onafhankelijke derde zal de partijen met elkaar in gesprek brengen met als doel tot een onderling akkoord te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden.

In tegenstelling tot de klassieke benadering van een conflict, waarbij er altijd een winnaar en een verliezer is, kan men via mediation sneller tot een duurzame en goedkopere oplossing komen die beide partijen ten goede komt. Tenslotte kan het akkoord gehomologeerd worden waardoor het dezelfde kracht heeft als dat van een vonnis. 

Bekijk hier de hand-outs van onze uiteenzetting over bemiddeling en kom te weten hoe mediation ook jou toekomst kan bepalen.    

Auteur: Dirk Huygens – Advocaat-vennoot
Erkend bemiddelaar bMediation