nieuws

Interestvoet voor handelstransacties stijgt

25
07
‘11

De interestvoet die tijdens het tweede semester van 2011 van toepassing is op laattijdige betalingen bij handelstransacties bedraagt 8,5%. Dat betekent een stijging met 0,5% ten opzichte van het percentage voor de eerste jaarhelft van 2011.

Interestvoet

De interestvoet van 8,5% is alleen van toepassing als de partijen in hun contract geen andere interestvoet zijn overeengekomen.
De schuldeiser heeft automatisch recht op interesten als zijn schuldenaar hem laattijdig betaalt. Hij hoeft geen ingebrekestelling te sturen.

Handelstransactie

De interestvoet van 8,5% geldt alleen voor handelstransacties. Dat zijn transacties:

 • tussen ondernemingen onderling, of
 • tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of diensten.
 • De transactie moet betrekking hebben op het leveren van goederen of op het presteren van diensten tegen vergoeding.

  De interestvoet geldt dus niet bij transacties tussen ondernemingen en consumenten.

  Laattijdige betaling

  Een handelstransactie wordt te laat betaald als de betaling niet gebeurd is binnen de 30 dagen. De partijen kunnen een andere regeling overeenkomen.

  Als er geen andere regeling werd afgesproken, begint de termijn van 30 dagen te lopen zodra de schuldenaar de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt.
  Als de goederen of diensten pas geleverd worden nadat de factuur of het verzoek tot betaling werd verzonden, dan begint de termijn van 30 dagen maar te lopen vanaf de datum van levering.
  Als de datum van ontvangst van de factuur of van het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat, begint de termijn te lopen zodra de schuldenaar de goederen of diensten ontvangt.
  En als de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure van aanvaarding of controle van de goederen, dan is de datum waarop die procedure wordt uitgevoerd, de startdatum van de betalingstermijn.

  Bron: Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 25 juli 2011, 43.233.

  ? Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 31 januari 2011 (ed. 2), 8.475.
  ? Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 7 augustus 2002.