nieuws

Interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties blijft 8%

18
02
‘13

Voor het eerste semester 2013 bedraagt de interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 8%. Het blijft daarmee op hetzelfde niveau als het eerste en tweede semester van 2012.

Alleen bij?

De interestvoet van 8% is alleen van toepassing bij handelstransacties tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of diensten die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.

Hij geldt niet voor transacties tussen ondernemingen en consumenten (burgerlijke en handelszaken). Voor achterstallige betalingen is in die gevallen een wettelijke interestvoet van 2,75% van toepassing (mededeling in het Staatsblad van 9 januari 2013). Dat percentage blijft het hele jaar geldig.

In fiscale en sociale zaken geldt een bijzondere regeling.

Geen contractuele afspraken

Als één van de partijen die betrokken is bij de overeenkomst niet tijdig betaald, heeft de schuldeiser automatisch recht de achterstallige som mét interest. Hij hoeft de schuldenaar geen ingebrekestelling op te sturen. De partijen kunnen zelf een betalingstermijn overeenkomen in het contract. Doen ze dit niet, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Die begint te lopen de dag nadat de schuldenaar de factuur of een verzoek tot betaling heeft ontvangen. Als de datum van ontvangst niet vaststaat of als de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de goederen of de diensten, dan start de termijn de dag na ontvangst van de goederen of diensten. Als de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle van de goederen dan loopt de termijn vanaf de dag volgend op die van de aanvaarding of controle, als de schuldenaar de factuur ontvangt voor of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt.

In principe wordt eerst de interest aangerekend die de partijen overeenkwamen in het contract. Alleen als daar geen afspraken over werden gemaakt, geldt de wettelijke interestvoet van 8%.

Tweede semester

De interestvoet van 8% geldt voor het eerste semester van 2013 (1/01/2013 – 30/06/2013). Voor het tweede semester van 2013 (1/07/2013 – 31/12/2013) wordt binnenkort een nieuw percentage vastgelegd.

Bron: Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 18 februari 2013.

Zie ook
Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 7 augustus 2002.
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 31 januari 2012. (interestvoet eerste semester 2012)
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 22 augustus 2012 (interestvoet tweede semester 2012).