nieuws

20
03
‘14

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (BS 31 december 2013) globaal in werking.

Deze wet werkte de jarenoude en fundamentele tweedeling in het Belgisch arbeidsrecht tussen het statuut van de arbeider en het statuut van de bediende in grote mate weg.

Op 14 februari 2014 gaf de vakgroep sociaal recht van Corbus Advocaten een uitgebreide presentatie over de wijzigingen die deze wet doorvoerde. U vindt de slides van deze presentatie hier.