nieuws

Hervorming vennootschapsrecht

27
07
‘17

Hervorming vennootschapsrecht

Uit de pers: “De ministerraad keurt op 20 juli 2017 op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Het Belgische vennootschapsrecht van vandaag voldoet niet langer aan de noden van een modern ondernemingsklimaat en is bovendien complex en onsamenhangend.
Het voorontwerp beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

Het voorontwerp beoogt het vennootschapsrecht te moderniseren via drie krachtlijnen:

• een doorgedreven vereenvoudiging: ◦ afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
◦ nieuwe tweedeling tussen het vennootschaps- en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd
◦ afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen
◦ beperking van het aantal vennootschapsvormen
◦ beperking van het aantal strafbepalingen

• een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers

• nieuwe rechtsregels die moeten helpen om het hoofd te bieden aan Europese
evoluties en nieuwe tendensen, zoals “mobielere” vennootschappen

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State”.

(bron: www.presscenter.org)