nieuws

Geleidelijke vermindering sociale bijdragen zelfstandigen (art. 2 - 13 wet op de jobcreatie)

30
12
‘15

De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht voert een geleidelijke vermindering in van het bijdragepercentage voor de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. Vanaf 2018 zal enkel nog het eenvormige tarief van 20,5% overblijven.

Het gaat om een maatregel in het kader van de ‘tax shift‘: de belastingverschuiving die de lasten op arbeid moet verlagen.

Het bijdragepercentage van 22% dat van toepassing is op de inkomsten van de zelfstandigen in hoofdberoep en in bijberoep die zich niet meer in een periode van begin van bezigheid bevinden, wordt voor 2016 verminderd tot 21,5%. In 2017 wordt dat 21%, en in 2018 zelfs 20,5%.

Ook het bijdragepercentage dat geldt voor de inkomsten van de zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt of die een vervroegd rustpensioen als zelfstandige of als werknemer krijgen, wordt op dezelfde manier verlaagd. Tot 21,5% in 2016, tot 21% in 2017, en tot 20,5% in 2018.

Het gaat telkens om een aanpassing van de percentages in artikel 12, artikel 13 en artikel 13bis van het KB nr. 38. Dat is het sociaal statuut voor zelfstandigen.

Momenteel geldt er voor de zelfstandigen die zich in een periode van begin van bezigheid bevinden een verminderd bijdragepercentage. Tot en met het laatste kwartaal van het eerste kalenderjaar dat 4 kwartalen onderwerping omvat, geldt het percentage van 20,5%. Dit wordt niet gewijzigd. Ook het percentage van 21% dat geldt tijdens het tweede kalenderjaar blijft behouden.
Maar voor het derde kalenderjaar wordt het bijdragepercentage van 21,5% teruggebracht tot 21% vanaf 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2018 wordt het bijdragepercentage voor het tweede en derde volledige jaar van bezigheid verlaagd naar 20,5%.

Er geldt een overgangsregeling. De sociale bijdragen voor de kwartalen van onderwerping die gelegen zijn vóór de respectieve data van inwerkingtreding van de nieuwe percentages, worden berekend en geïnd volgens de bestaande regels. Dat zijn dus de regels zoals ze golden op de dag voorafgaand aan die data van inwerkingtreding.

Bron: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015 (art. 2 – 13 van de wet op de jobcreatie)