nieuws

Fraude met medische getuigschriften: niet zo eenvoudig

28
03
‘17

Fraude met medische getuigschriften: niet zo eenvoudig

Een Limburgse neurochirurg kwam in opspraak en werd zelfs gearresteerd voor fraude met medische getuigschriften. Hij had zich schuldig gemaakt aan het afleveren van valse medische getuigschriften, die ten onrechte werknemers arbeidsongeschikt verklaarden en zo het recht op een ziekteuitkering verkregen.

Art. 204 van het Strafwetboek stelt de arts strafbaar die valselijk het bestaan van een ziekte of een gebrek attesteert, waardoor de patiënt onterecht een vrijstelling van enige verplichting verkrijgt. Bijvoorbeeld om te werken of aan een andere verplichting te ontkomen. De arts riskeert een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en indien hij hiervoor voordelen heeft ontvangen zelfs tot 5 jaar.

Levenslange uitkering niet evident

Bij de ziekenfondsen zijn er adviserende geneesheren actief die moeten toezien op de effectieve arbeidsongeschiktheid van personen die vrijgesteld zijn van arbeidsprestaties om medische reden en daarvoor een uitkering ontvangen via hun mutualiteit. Daartoe zullen ze regelmatig patiënten oproepen die een dergelijke uitkering ontvangen. Standaard gebeurt dat minstens in de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid en na 1 jaar arbeidsongeschiktheid. Indien de adviserend geneesheer een werkgeschiktheid vaststelt, dan is hiertegen beroep mogelijk bij de arbeidsrechtbank.

Pure fraude zal evenwel vrij snel ontdekt worden en het is bijzonder onwaarschijnlijk dat een loutere verklaring van de Limburgse neurochirurg op zich zou volstaan hebben om ook effectief ‘levenslang’ uitkeringen te ontvangen, zoals her en der in de pers te lezen was.

Auteur: Mario Van Essche – Advocaat