nieuws

Electronische aangetekende zending

06
05
‘11

coming soon?

Op 31 december 2010 werd het wetsvoorstel, dat een elektronische variant van de aangetekende zending zou mogelijk maken, goedgekeurd. De bepalingen ervan treden in werking op 30 juni 2011.

Voor meer informatie, verwijzen wij graag naar onze bijdrage in CXO magazine