nieuws

Drempel voor verkiezing ondernemingsraad blijft op 100 werknemers

31
08
‘11

De drempel voor de instelling of vernieuwing van een ondernemingsraad blijft voor de sociale verkiezingen van 2012 op 100 werknemers. Ook bij de vorige sociale verkiezingen was dat het geval.

Drempel

Elke vier jaar zijn er sociale verkiezingen. De werknemers wijzen dan hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het CPBW van hun bedrijf aan. Volgend jaar is het opnieuw zover. De verkiezingen vinden plaats van 7 tot en met 20 mei 2012.

De bedrijfsorganisatiewet van 1948 legt een drempel van 50 werknemers vast. Maar sinds jaar en dag is de drempel dubbel zo hoog. Een nieuwe afwijkende wet voorziet nu ook voor de verkiezingen van 2012 in die hogere drempel: alleen ondernemingen met gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers of meer moeten verkiezingen organiseren voor de instelling of vernieuwing van de ondernemingsraden.

De drempel blijft gelden voor elk type van sociale verkiezingen dat zal plaatshebben in de verkiezingperiode van 2012. Ook de ondernemingen waar de instelling of vernieuwing van de ondernemingsraad werd opgeschort (bv. bij een geplande sluiting of bij een gedeeltelijke sluiting) behouden deze drempel bij de organisatie van de uitgestelde verkiezingen.

Ondernemingen met gewoonlijk een gemiddelde van minstens 50 werknemers die een raad hebben of hadden moeten instellen bij de vorige verkiezingen in 2008 zullen, zoals sinds lang het geval is, met of zonder verkiezing, opnieuw een raad moeten instellen in 2012. In dit geval oefenen de vertegenwoordigers in het CPBW het mandaat uit. Voor dit comité blijft de drempel op 50 werknemers.

Sociale partners

Het behoud van die hogere drempel is ingegeven door de sociale partners. Zij hebben in 2007 beslist om de drempel van 100 werknemers te behouden voor de verkiezingen van 2008. Bedoeling was om die drempel voor eind 2010 te evalueren. Maar dat is niet gebeurd. Daarom is er van die kant geen voorstel gekomen om de drempel te verlagen. Zij hebben er wel voor gekozen om de drempel van 100 werknemers, voorlopig althans, te behouden.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 28 juli 2011 treedt in werking op 31 augustus 2011.

Bron: Wet van 28 juli 2011 tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012, BS 31 augustus 2011.