nieuws

08
05
‘15

De erfenissprong

Blog erfenissprong

Ruim twee jaar geleden verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die het mogelijk maakte om kleinkinderen rechtstreeks van de grootouders te laten erven zonder dat daarvoor een testament moet worden opgemaakt. Wij merken in de praktijk dat deze mogelijkheid nog steeds weinig bekendheid geniet; daarom brengen wij ze nogmaals onder de aandacht, aan de hand van een voorbeeld.

Casus: Sepp en Tine hebben twee kinderen, Sigrid en Laurence. Na het overlijden van de moeder van Tine worden zij en haar broer tot de nalatenschap geroepen. Tine wil liefst dat haar kinderen heel haar erfdeel krijgen, want Sepp en zijzelf hebben hun huis al lang afbetaald en genieten een mooi inkomen, terwijl Laurence net een woning heeft gekocht en Sigrid over enkele weken zal bevallen van een tweeling.

Tot vóór de wijziging moest Tine de nalatenschap aanvaarden en daarop successierechten betalen en moesten de goederen vervolgens aan de kinderen worden geschonken. Behalve in het geval van een hand- of bankgift, moesten op die schenking dan opnieuw belastingen worden betaald.

Sinds de wijziging kan het eenvoudiger: het volstaat dat Tine de nalatenschap verwerpt. Haar erfdeel wast dan niet aan bij het erfdeel van haar broer, zoals vroeger het geval was, maar komt nu rechtstreeks toe aan Sigrid en Laurence. Zij erven elk voor de helft en betalen elk de helft van de successierechten die per hypothese door Tine verschuldigd waren.

Het voordeel van deze werkwijze is dat niet tweemaal belastingen moeten worden betaald, nl. een eerste maal bij de vererving door het kind en een tweede maal bij de schenking aan of de latere vererving door de kleinkinderen. Het nadeel is dat de ouder die zijn kinderen op deze manier wenst te bevoordelen de volledige nalatenschap moet verwerpen en dus niet bijvoorbeeld slechts een ‘halve erfenissprong’ kan organiseren.

Zoals gezegd, merken wij in de praktijk dat deze mogelijkheid nog steeds weinig bekendheid geniet. Evenzeer merken wij dat deze mogelijkheid vaak niet volledig tegemoetkomt aan de verwachtingen, maar dat er meer nood is aan een aanpak ‘op maat’. Daarvoor laat u zich best tijdig adviseren.

Auteur: Sven Eggermont – Advocaat