nieuws

Cao's werkgelegenheidsplan 45-plussers algemeen verbindend

08
11
‘12

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten zich vanaf volgend jaar actief inzetten om hun werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of zelfs hun aantal te verhogen.

Ze moeten doorvoor een specifiek werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers uitwerken. Dit gebeurt op basis van twee cao’s van de Nationale Arbeidsraad (NAR): de CAO nr. 104 en de CAO nr. 9quater van 27 juni 2012.

Oorspronkelijk had de wetgever met de programmawet (I) van 29 maart 2012 zelf een kader uitgewerkt voor het leeftijdsdivers personeelsbeleid. Maar de sociale partners kregen de kans om zelf een alternatief uit te werken, en dat hebben ze uiteindelijk gedaan met deze nationale arbeidsovereenkomsten.

Maar toen de wetgever het had over een alternatief mechanisme verwees hij naar een cao van de NAR die vóór 1 juli 2012 afgesloten is, én die door de Koning algemeen bindend wordt verklaard. In hun advies nr. 1.795 verwijzen de sociale partners daarvoor onder andere naar bestaande overlegstructuren en bestaande instrumenten zoals de CAO nr. 9.

De deadline werd gehaald. En nu volgt de algemeen verbindend verklaring.

De werkgever kan kiezen voor een jaarlijks werkgelegenheidsplan of een werkgelegenheidsplan met ?meerjarenmaatregelen’. Hij krijgt in de CAO nr. 104 een paar suggesties. Hij kan namelijk kiezen voor een of meer van de volgende actiegebieden (niet-limitatieve lijst):

 • Selectie en indienstneming van nieuwe werknemers.
 • Ontwikkeling van competenties en kwalificaties via opleidingen.
 • Loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming.
 • Interne mutatie om aangepaste functies te zoeken.
 • Aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden.
 • Aandacht voor de gezondheid van de werknemer (preventie en wegwerken van belemmeringen).
 • Systemen van erkenning van verworven competenties.
 • De sectoren kunnen dit lijstje aanvullen. En de werkgever kan zelf het plan afstemmen op zijn onderneming. Hij kan kiezen voor één of meerder actiegebieden, ook buiten de lijst. Een actiegebied kan meerdere maatregelen omvatten. En verschillende actiegebieden zijn combineerbaar als ze verwijzen naar gemeenschappelijke maatregelen.

  Bron: Koninklijk besluit van 24 oktober 2012 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9quater van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, BS 8 november 2012

  Bron: Koninklijk besluit van 24 oktober 2012 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de invoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming, BS 8 november 2012

  Zie ook:
  ? Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1.802 van 27 juni 2012, ?Programmawet – Gevolggeving aan advies nr. 1.795: werkgelegenheidsplan oudere werknemers’
  ? Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (art. 107-112 PW I)