nieuws

Btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen uitgesteld tot 1 april 2016

27
11
‘15

Btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen uitgesteld tot 1 april 2016

Het btw keuzestelsel voor rechtspersonen die optreden als bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van een vennootschap, om hun prestaties al dien niet aan BTW te onderwerpen, werd al bij beslissing van de BTW administratie van 20 november 2014 (E.T. 125.180) opgeheven, aanvankelijk met ingang van 1 januari 2015. Enige tijd later werd de inwerkingtreding van de beslissing uitgesteld tot 1 januari 2016 (zie ons nieuwsbericht hierover).

Recent liet, zo berichtte de orde van Vlaamse Balies, de beleidscel van de minister van Financiën weten dat een circulaire gepubliceerd zal worden “die de praktische implicaties toelicht die verbonden zijn aan de nieuwe btw-regels voor bestuurders-rechtspersonen”. Om belastingplichtigen de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe circulaire, wordt de btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen uitgesteld tot 1 april 2016.

Auteur: Dirk Huygens – Advocaat-vennoot