nieuws

Bestuurders /zaakvoerders /vereffenaars- rechtspersonen BTW plichtig vanaf 1 januari 2016

05
06
‘15

Bestuurders /zaakvoerders
/vereffenaars- rechtspersonen BTW plichtig vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 dienen alle rechtspersonen die optreden  als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap, hun prestaties te onderwerpen aan het BTW regime. Tot nog toe bestond er steeds een keuzerecht waarbij rechtspersonen de keuze hadden om hun handelingen al dan niet aan BTW te onderwerpen. Deze mogelijkheid wordt nu afgeschaft ingevolge een beslissing van de BTW-administratie.

De vroegere regeling voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar vond toepassing naar analogie met de natuurlijke persoon die optreedt in dergelijke functies. In de uitoefening van hun statutaire opdracht werken natuurlijke personen in ondergeschikt verband voor de rechtspersoon die het mandaat verleend heeft.  Ze treden op als orgaan van de vennootschap waardoor zij niet zelfstandig handelen en niet  BTW-plichtig zijn (art.4, §1 WBTW).  De vergoedingen voor bijhorende prestaties zijn niet onderworpen aan BTW-heffing.  Rechtspersonen in dergelijke functies kunnen echter niet als niet-zelfstandig worden aangemerkt, doch men gaf omwille van praktische redenen de keuze aan rechtspersonen om al dan niet te opteren voor het BTW-regime.

De beslissing van 20 november 2014

De beslissing (E.T. 125.180) van de BTW administratie ingevolge advies van de Europese Commissie, zorgt ervoor dat er geen keuze meer mogelijk is vanaf 1 januari 2016.  Rechtspersonen die dergelijke mandaten uitoefenen zullen voortaan onder het BTW regime vallen en dienen bijgevolg BTW aan te rekenen voor de prestaties die zij verrichten. Uitzonderlijk kunnen zij in aanmerking komen voor een vrijstelling voor kleine ondernemingen of een andere vrijstellingsregeling.

Voor de natuurlijke personen verandert er niets. Zij blijven niet-BTW plichtig voor hun prestaties als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.

Gevolgen van de beslissing van de BTW-administratie

De betrokken rechtspersonen dienen dit jaar nog een BTW nummer aan te vragen. Verder zal de BTW slechts opeisbaar zijn vanaf 1 januari 2016. Een bestuurdersbezoldiging die  in 2014 ontvangen werd kan nog wel aan de BTW heffing ontsnappen

Auteur: Dennis Wollants – Advocaat