nieuws

Aanmaning tot betaling bij invordering van onbetwiste geldschulden stuit verjaringstermijn (art. 160 Potpourri V)

24
07
‘17

Sinds kort kan de invordering van onbetwiste geldschulden zonder gerechtelijke tussenkomst. In dat geval staan de gerechtsdeurwaarders in voor die invordering, op vraag van de advocaat van de schuldeiser. De schuldenaar ontvangt dan een ‘aanmaning tot betaling’ van de gerechtsdeurwaarder. Die aanmaning krijgt nu ‘verjaringsstuitende werking’, net zoals een dagvaarding, een bevel tot betaling of een beslag. Dit betekent meer concreet dat de verjaringsteller terug op nul wordt gezet. Er begint dus een nieuwe verjaringstermijn te lopen met dezelfde termijn als de oorspronkelijke verjaringstermijn.

Via Potpourri V wordt artikel 2244 §1 van het Burgerlijk Wetboek aangevuld. In werking: 3 augustus 2017 (10 dagen na publicatie). 

Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. (art. 160 Potpourri V).

Zie ook
Burgerlijk wetboek (artikel 2244).
Gerechtelijk wetboek (artikel 1394/20 tot 1394/27)