news

Kosten voor bekendmaking van vennootschaps- en verenigingsakten in 2013

10
12
‘12

De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akten van vennootschappen, Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV’s), verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw’s), stichtingen, en organismen voor de financiering van pensioenen (ofp’s) worden elk jaar geïndexeerd. Dat gebeurt op basis van het indexcijfer van oktober. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari.

Bekendmakingskosten

Vanaf 1 januari 2013 betaalt u de volgende geïndexeerde bedragen:

Vennootschappen en EESV?s Bedrag in euro T.e.m. 31 december 2012 Vanaf 1 januari 2013 Zonder btw Met btw Zonder btw Met btw Oprichtingsakte 196,20 237,40 201,60 243,94 Wijzigingsakte 122,60 148,35 126,00 152,46

Verenigingen, stichtingen en ofp?s Bedrag in euro T.e.m. 31 december 2012 Vanaf 1 januari 2013 Zonder btw Met btw Zonder btw Met btw Oprichtingsakte 130,00 157,30 133,60 161,66 Wijzigingsakte 98,10 118,70 100,80 121,97

Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening Bedrag in euro T.e.m. 31 december 2012 Vanaf 1 januari 2013 Zonder btw Met btw Zonder btw Met btw Mededeling neerlegging 59,10 71,51 60,8 73,57

Aankondigingen Bedrag in euro T.e.m. 31 december 2012 Vanaf 1 januari 2013 Zonder btw Met btw Zonder btw Met btw   0 of 4,50 0 of 5,45 0 of 4,60 0 of 5,57

Met ?aankondigingen’ worden onder meer bedoeld: de oproeping tot de algemene vergadering, de aankondiging van een faillissement of van een liquidatiebonus, enz. De publicatie is gratis als de tekst online wordt ingevoerd. Als dat niet het geval is, wordt een bedrag gevraagd per regel van ten hoogste 70 karakters.

Wijze van betaling

U kunt de bekendmakingskosten betalen:

  • met een cheque of postwissel op naam van het Belgisch Staatsblad; of
  • met een overschrijving of storting op het rekeningnummer BE48 6792 0055 0227, met als BIC-code PCHQBEBB, op naam van het Belgisch Staatsblad.
  • Bron: Bestuur van het Belgisch Staatsblad. Kosten van bekendmakingen, BS 10 december 2012 (Bekendmakingskosten 2013).

    Zie ook:
    ? Bestuur van het Belgisch Staatsblad. Kosten van bekendmakingen, BS 14 december 2011 (Bekendmakingskosten 2012). ln130781
    ? Ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen, en organismen voor de financiering van pensioenen, BS 1 juli 2003.