news

Geen registratie meer voor aannemer

19
08
‘11

Minister van Financiën Didier Reynders waarschuwt alle overheidsdiensten dat de registratie van de aannemer zal worden afgeschaft.

Werken met een niet-geregistreerde aannemer kan de bouwheer zuur opbreken. Tot voor enkele jaren kon hij zelfs aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale en sociale schulden van de aannemer. Maar ook nu kan de niet-registratie nog tot een financiële kater leiden. Bij veel steunmaatregelen is de registratie van de aannemer een verplichte eis. Bijvoorbeeld bij de federale belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen of beveiliging, maar ook bij gewestelijke maatregelen, zoals de Vlaamse premie voor dak- en vloerisolatie.

De federale overheid is van plan om de registratie ? een federale maatregel ? af te schaffen na kritiek van de Europese Unie. Zij wil daartoe het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de RSZ-Wet aanpassen. Alle aanpassingen staan in een voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Dat voorontwerp moet nog aangepast worden aan de opmerkingen van de Raad van State en kan pas daarna ingediend worden bij het parlement. Dat parlement is overigens nog tot half oktober met vakantie. Het kan dus nog wel even duren voor de registratie ook werkelijk afgeschaft wordt.

Toch wil Reynders de federale, gewestelijke en lokale overheden nu al attent maken op de komende wetswijziging. Dat doet hij door de geplande afschaffing van de registratie aan te kondigen in het Belgisch Staatsblad. Zo krijgen alle overheden die in hún reglementering de eis tot registratie hebben staan, voldoende tijd om die reglementering aan te passen, aldus de minister. Ware het niet, dat ook die overheden momenteel met vakantie zijn…

Bron: Bericht van 16 augustus 2011 met betrekking tot de afschaffing van de registratie als aannemer, BS 19 augustus 2011.