actualités

Geen geldig energieprestatiecertificaat? Boete tussen 500 en 5.000 euro (art. 26?27 BD 2011/1)

25
07
‘11

De Vlaamse overheid verlaagt de administratieve boetes voor de energieprestatiecertificaten. De minimumboete daalt van 1.000 euro naar 500 euro per overtreding. De maximumboete bedraagt nog altijd 5.000 euro.

De inspecteurs van het Vlaams Energieagentschap (VEA) kunnen een administratieve boete opleggen aan eigenaars en gebruikers van gebouwen die over een energieprestatiecertificaat moeten beschikken en die geen geldig certificaat kunnen voorleggen. De boete hangt af van het type gebouw, het beschermde volume ervan, en de bruikbare vloeroppervlakte.
Vanaf nu schommelt het boetebedrag tussen 500 en 5.000 euro.
De eigenaar die geen geldig energieprestatiecertificaat bezorgt aan zijn huurder, riskeert eenzelfde boete. Net als de vroegere eigenaar die geen geldig certificaat overdraagt aan de koper van het gebouw.

De verlaging van de minimumboete gaat in met terugwerkende kracht. Zo kan het VEA al sinds 1 januari 2011 een lagere boete aanrekenen.

Bron: Decreet van 8 juli 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011, BS 25 juli 2011 (art. 26-27 BD 2011/1).

Zie ook:
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, BS 7 juli 2009 (art. 13.4.10 Energiedecreet).